Kristian

Antakelig litterær figur.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 574, s. 2
MM N 15, s. 2