Jean

Kan være litterær figur eller fornavnet på en tjener /oppvarter.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM T 2760, bl. 17r
MM N 10, s. 1
MM N 10, s. 2
MM N 13, bl. 1r
MM N 13, bl. 1r
MM N 13, bl. 1r