Albertine

Litterær figur fra Christian Krohgs roman ved samme navn.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 169, s. 2