Mademoiselle Mari

Antakelig litterær figur.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 647, s. 3