Søndre Husebys Vel

Velforening. Oslo, Norge

Brev fra Søndre Husebys Vel til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 5779.   Brev. Ikke datert. « Hr Kunstmaler  Edv. Munch  Søndre Huseby  Skøyen»