Søndre Husebys Vel

Velforening. Oslo, Norge

Brev fra Søndre Husebys Vel til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 5779.   Brev. Ikke datert. « Hr Kunstmaler  Edv. Munch  Søndre Huseby  Skøyen» 

Søndre Husebys Vel er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 1989.   Brev fra Margit Bittner.
«Ich las durch Zufall in der „Dame”, Ihr Interview: Ihre darin geschilderte Charackter-Eigenschaften gefallen mir ausserordentlich gut.»