Ungarns generalkonsul i Norge

Oslo, Norge

Brev fra Ungarns generalkonsul i Norge til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 3 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1328.   Brev. Datert 16.12.1933 . «Generalkonsulatet er fra høiere hold blit paa- lagt at fremføre den ungarske nations hjerteligste lykønsk- ning i anledning Deres nylig feirede 70 aars dag, og slut- ter man sig hertil med ønsket om at De endnu i mange aar maatte kunne vie den store kunst Deres fulde arbeidskraft.» 
Munchmuseet, MM K 5265.   Brev. Datert 09.10.1931 . «Under henvisning til den guldmedalje som Un- garn tilkjendte Dem i anledning Deres fortjenester for maler- kunsten, er generalkonsulatet blit paalagt at gjøre Dem be- kjendt med at medaljen paa grund av et alvorlig uheld i præg- ningsanstalten er blit forsinket i fuldførelsen, hvilket man meget beklager.» 
Munchmuseet, MM K 5266.   Brev. Datert 20.02.1932 . «Idet jeg henholder til telefonsamtale med Dem for en tid siden oversender jeg Dem indlagt en takkeskrivelse til Hans Excellence Herr Klebesberg, minister for de skjønne kunstner etc. Budapest i anledning den guldmedalje som blev tildelt Dem .»