Dr. Hugo Mendel Adolf Landau - Rechtsanwälte

Advokatfirma. Berlin, Tyskland

Brev fra Dr. Hugo Mendel Adolf Landau - Rechtsanwälte til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 2 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 3662.   Brev. Datert 05.04.1895 . « Herrn Edv. Munch  Berlin  Mittelstraße No 47  Hötel Stadt Köln Zimmer 26» 
Munchmuseet, MM K 3663.   Brev. Datert 26.01.1895 . «Beglaubigte Abschrift.»