Dreyers Forlag

Forlag. Oslo, Norge

Les mer

Brev fra Dreyers Forlag til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 2 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1396.   Brev. Datert 28.08.1942 . «Vi har til hensikt til høsten å sende ut et større verk om norsk malerkunst. Det skal inneholde ca. 60 kunsttrykk i farver og representere malere fra I.C.Dahl til vår tids kunstnerb\g/enerasjon. Utvalget er foretatt av maleren Håkon Stenstadvold likesom denne har skrevet teksten til bille- dene. Vi håber å kunne lage et virkelig vakkert verk om norsk malerkunst.» 
Munchmuseet, MM K 1397.   Brev. Datert 13.10.1942 . «Vi skriver til Dem idag, ikke for aa mase paa Dem, men for aa prøve om det var mulig aa finne en ordning som De synes De kan gaa med paa uten videre betenkeligheter.»