H. Grønn, Omsætning av Eiendomme

Eiendomsmegler. Oslo, Norge (Kirkegaten 17).

Brev fra H. Grønn, Omsætning av Eiendomme til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 5378.   Brev. Datert 02.07.1918 . «I anledning av Deres ærede av oversendes hoslagt opgaver over de omspurgte\/ eiendomme og forventer jeg Dere besked om, hvorvidt De reflekterer paa nogen av dem. Skulde mere detaljerte oplysninger end de i opgaverne anførte ønskes – med hensyn til salgsbetingelser, kontantbeløp og eventuel prisredukston etc. – tør jeg be Dem være uleiliget med at tilskrive de respektive eiere direkte herom.»