Griffel-Verlag

Forlag. Leipzig, Tyskland (Marbachstrasse 2).

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til institusjonen

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Ukjent, PN 932.    Brev. Datert 2.7.1929 . [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]