Hvitsten postkontor

Postkontor. Hvitsten, Norge

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til institusjonen

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 3650.    Brev. Datert 3.1.1912 . «Jeg har ennu ikke faaet mine Aviser – som jeg beder Dem godhedsfuldt omaddressere»