"Argus" Nachrichten-Bureau

Nyhetsbyrå. Berlin, Tyskland (Neue Schönhauserstrasse 20).

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til institusjonen

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 3340.    Brev. Datert 29.1.1905 . «Mein Gegenwartige Adresse ist  Hotel Jans{ … }on Mittelstrasse  Berlin.»

Brev fra "Argus" Nachrichten-Bureau til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 5850.   Brev. Ikke datert. «Reklame»