Sorenskriveren i Aker

Offentlig etat. Aker/Oslo, Norge

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til institusjonen

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Byarkivet i Oslo, PN 1258.    Brev. Datert 13.2.1917 . «Som eier av Ekely gaardsnr. 29 bruksnr. 9 og bruks- nr. 38 (en ved skyldsætningsforretning avholdt 8/1 tinglæst 19/1 1917 utskilt parcel av Husebye Søndre) tillater jeg mig herved at begjære disse 2 bruk beliggende i Ullern, V. Aker, sammenføiet til et bruksnr.»