Kongefamilien

Kongelige. Oslo, Norge

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til institusjonen

I det digitale arkivet finnes det 3 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 1762.    Brevutkast. Datert 20.12.1938 . «Da jeg på grunn af sygdom ikke kan komme ut er jeg desværre afskåret fra å søke audiens hos Dem for å takke for Deres telegram till min 75 års- fødselsdag, hvilket jeg både følte mig beæret ved og blev meget glad over»
Munchmuseet, MM N 1763.    Brevutkast. Datert 17.12.1938 . «Ved nærværende tør jeg be Deres Kgl. Høiheter om at motta min ærbødige og dyptfølte takk for den store opmærksomhet som De viste mig ved Deres telegram til min 75 års fødselsdag»
Munchmuseet, MM N 1766.    Brevutkast. Datert 17.12.1938 . «Ved nærværende tør jeg be Deres Kgl. Høiheder om at modtage min ærbødige og dyptfølte takk for den store opmærksomhet som De viste mig ved Deres telegram til min 75 års fødselsdag»