Moss elektrisitetsverk

Offentlig etat. Moss, Norge

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til institusjonen

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

I privat eie, PN 175.    Brev. Datert 20.2.1915 . [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]