Mortensen

Mortensen Fødsels- og dødsår ukjent
Norsk. Nabo til Munch på Ekely. For øvrig uidentifisert.