Anna Fjeldli

Fødsels- og dødsår ukjent
Norsk. Modell for Munch.