Bror Hvistendahl

(1904–1980)
Svensk, fil. lic. født 1904 i Gøteborg som sønn av Jean Olof Erikson og Signe Hvistendahl. Også Hvistendahls bror Jean Olof Carsten Hvistendahl (1901-) fikk morens navn, og hán var kunstmaler, bl.a. utdannet hos Henrik Sørensen 1921-22 og 1925-26.

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Bror Hvistendahl

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

I privat eie, PN 2.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]

Brev fra Bror Hvistendahl til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 3 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1669.   Brev. Ikke datert. 
«Först mitt stora tack icke bara för brevet utan även för den lilla vackra etsningen från Aasgaardstrand. Nu är emellertid saken den, att min mor har födelsedag den 24 februari och jag skulle så gärna vilja att också min mor fick en liten »Munch- skiss« »Till S.H. från E.M.«, då väl knap- past någon i Sverige uppskattat Eder konst i så hög grad, och som »första avbetalning« sänder jag där- för denna bok av vilken framgår» 
Munchmuseet, MM K 1670.   Brev. Ikke datert. 
«Med stor tack för Eder stora vänlighet mot mig sändes härmed de hjärtligaste lyck- önskningar på 70-års dagen.» 
Munchmuseet, MM K 1671.   Brev. Ikke datert. 
«Sedan jag efter min något »sturm- und-drang« artade Köpenhamnsvistelse i viss mån förvisats (!) ur Danmark reste jag upp till Stockholm. Trots att mina teorier fått det allra bästa mottagande både av Tysklands och Hollands främste forskare (Willstätter och Laqueur) vore de svenska biokemister- na fortfarande lika ointresserade. I mitten av juli (1934) luffade jag med tillhjälp av diverse lastbilar till Oslo och drog sedan upp till Dovre där jag bodde med min mor och några kamrater på Grönbakken (nära Kongs- vold). Här omarbetade jag min jäsning- teori så att diverse formella brister avskaffades. Under hösten samt början av våren fortsatte jag mina studier i Köln, där jag bodde hos norska släktingar. Reste i april till Stockholm»