Svend Foyn

(1809–1894)
Norsk sjømann, hvalfanger, oppfinner. Munch kjente sannsynligvis ikke Foyn, men han oppsøkte Foyn i 1890, mens han befant seg i Le Havre. Foyn var en av Norges rikeste menn på den tiden. Munch ba sannsynligvis om 'Understøttelse'; noe han senere fikk negativt svar på i et brev.

Les mer

Brev fra Svend Foyn til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 166.   Brev. Datert 02.01.1891. 
«Jeg deltager i og beklager Deres syglige Tilstand, men kan ikke nu give en Understøttelse, da jeg har lidt et meget stort Tab ved en paasat Ildebrand. Desforuden ere vi ukjendte.»