Marna Aall Marcelli

(1873-1949)
Norsk forfatter og kvinnesakskvinne. Gift 1. gang med filosofen Kristian Birch-Reichenwald Aars (1868-1917). Gift 2. gang med Maurizio Barricelli, som ser ut til å ha vært med på å arrangere en utstilling med bl.a. Munch i Italia i 1913.

Les mer