Per Kviberg

(1881-1960)
Norsk skolemann og politiker.

Tilknyttet

    Les mer

    Brev fra Per Kviberg til Edvard Munch

    I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

    Munchmuseet, MM K 1430.   Brev. Datert 03.01.1939. 
    «På generalforsamling den 20 des. 1938 gjorde Kunstforeningen i Oslo vedtak om å utnevne Dem som æresmedlem av foreningen. Til grunn for dette henviste formannen til det store verd De har hatt for norsk kunst ved Deres geniale ar- beider, som har gjort Norge og norsk malerkunst kjent verden over. Vi ber dem derfor motta denne vår heders- bevisning.»