J. Brun

Fødsels- og dødsår ukjent
Fransk. For øvrig uidentifisert.

Brev fra J. Brun til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 4159.   Brev. Ikke datert. 
«Reçu de MrMunch la Somme a cinquante Francs pour un mois de loyer à partir du l’Xme au 4 Janvier inclu d’une chambre meublée qu’il occupe chez Mr Brun Rue de france 34 au 3me étage»