Marcus Irgens

Marcus Fredrik Irgens Født 1872. Dødsår ukjent
Norsk ingeniør. Reiste to ganger til USA ifølge emigrantprotokollene, men vendte hjem igjen begge ganger. For øvrig uidentifisert.

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Marcus Irgens

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM T 2181.    Brevutkast. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]

Brev fra Marcus Irgens til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 364.   Brev. Datert 02.09.1935.