Valborg Marthinsen

Født 1903. Dødsår ukjent
Norsk. Kasserer ved Aasgaardstrand kommunale Elektricitetsverk.

Tilknyttet