B. Andersen

Fødsels- og dødsår ukjent
Norsk. Tilknyttet Bestumkilens Kuloplag.

Tilknyttet