Bütov

Fødsels- og dødsår ukjent
Tysk autografsamler. For øvrig uidentifisert.

Brev fra Bütov til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 2066.   Brev. Datert 14.10.1932. 
«Gestatten Sie mir bitte, daß ich Ihnen einen kleinen Wunsch unterbreite.»