L.J. Frølund

Fødsels- og dødsår ukjent
Dansk trafikassistent og kunstsamler. For øvrig uidentifisert.

Les mer

Brev fra L.J. Frølund til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1549.   Brev. Datert 03.08.1927. 
«Skønt jeg Dem ubekendt, tillader jeg mig at skrive dette Brev, ligesom jeg ogsaa har sendt et Par Ord til Maleren Arne Lofthus, som i disse Dage opholder sig i Oslo, og som jeg per- sonlig kender. –»