Christoffer Hannevig

(1852–1938)
Norsk skipper, skipsreder og stortingsmann.

Les mer

Brev fra Christoffer Hannevig til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 5382.   Brev. Datert 15.08.1926. 
«Ved kontraktens Undertegnelse – før arbeidet be- gynder – Udbetales kr 500– av hver til dr Grundt, som forvalter pengene.»