H. Kure

Fødsels- og dødsår ukjent
Tilknyttet Munchs gård Ålerud i Vesby. For øvrig uidentifisert.

Brev fra H. Kure til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 5775.   Brev. Datert 20.05.1919. 
« H Kure Vestby»