Marie Schjelderup

(1868–1949)
Norsk. Ungdomsvenninne av Munch. Søster til Fanny Schjelderup. Datter av grosserer og portugisisk konsul Thorleif Schjelderup (1822–1883) og Fredrikke Marie Schjelderup (1832–1892), født Caspary.

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Marie Schjelderup

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Ukjent, PN 887.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]