David Bergendahl

Født 1900. Dødsår ukjent
Norsk trykker.