Ole Lauritz Frøland

(1879-1963)
Norsk lensmann ved Vestby lendsmandskontor fram til 1. juli 1942 da han ble avsatt av nazistene.

Tilknyttet

    Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Ole Lauritz Frøland

    I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

    Munchmuseet, MM N 1671.    Brevutkast. Ikke datert.
    «Jeg skal herved meddele lensmanden at mit gjærde på min eiendom Nedre Ramme i Hvidsten flere trods advarsler gjentagne gange brydes ned –»