Frøland

Frøland Fødsels- og dødsår ukjent
Norsk lensmann. For øvrig uidentifisert.

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Frøland

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 1671.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg skal herved meddele lensmanden at mit gjærde på min eiendom Nedre Ramme i Hvidsten flere trods advarsler gjentagne gange brydes ned –»