John Grieg

(1856–1905)
Norsk boktrykker, forlagsbokhandler.

Les mer

Brev fra John Grieg til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 2 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1303.   Brev. Datert 09.05.1892. 
«Det var skammelig, at jeg ikke fik dette Udkast før, – det havde vistnok gjort sig udmærket. Men – Bogen er i disse Dage gjort helt færdig og udkommer sandsyn- ligvis Lørdag. Dersom vi nu skulde til Udlandet for Reproduktionen eller i ethvert Fald sende Dem Optryk vilde der atter medgaa mindst 14 Dage og saa længe tør jeg ikke lade Bogen ligge. – Der kommer imidlertid snart 2det Oplag af den Bog – forhaabentlig maa jeg vel tilføie, Folk er saa snodig, kanske vil man slet ikke kjøbe den – og for samtidig at vise Dem, at man ikke behøver at gaa til Udlandet, naar man har Bergen, vilde jeg gjerne udbede mig Deres Tilla- delse til at reproducere Tegningen. – Dersom De nu tror, at den første Del af Brevet er banale Udflugter, maa De finde denne Opfordring fræk. – Mit forrige Brev har imidlertid forhaabentlig vist Dem, at jeg be- nytter den brutale Sandhed, hvor en liden pyntelig Løgn paa Forretningsfolks Maner vilde pryde Talen. – Dette faar være min eneste Undskyldning i mit Forhold overfor Dem.» 
Munchmuseet, MM K 5409.   Brev. Datert 24.04.1915.