Lars Heide

Lars O. Heide Fødsels- og dødsår ukjent
Norsk. For øvrig uidentifisert.

Tilknyttet

    Brev fra Lars Heide til Edvard Munch

    I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

    Munchmuseet, MM K 1479.   Brev. Datert 12.12.1895. 
    «I Besvarelse af Deres ærede af 6 dermed meddeles herved at vi gjer- ne modtager Deres Billeder til Udstilling paa omskrevne Betin- gelser og tillater os at imødese Deres nærmere Meddelelse i den- ne Anledning.»