Jørgen Wright Cappelen

Født 1857. Dødsår ukjent
Norsk bokhandler, forlegger og samler.

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Jørgen Wright Cappelen

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Værings arkiv, PN 1302.    Brev. Datert 30.12.1930. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]

Brev fra Jørgen Wright Cappelen til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 4 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 64.   Brev. Datert 01.01.1931. 
« Maleren Hr. Edv. Munch Ekely Vestre Aker» 
Munchmuseet, MM K 65.   Brev. Datert 18.05.1934. 
«Grund af Bortreise har jeg nu først Anledning til at sende disse faa Linier.» 
Munchmuseet, MM K 66.   Brev. Datert 29.12.1933. 
«Saa maa jeg ogsaa ønske Dem et rigtig godt Nytaar.» 
Munchmuseet, MM K 5216.   Brev. Datert 11.12.1943. 
«Min hjerteligste hilsen i anledning 80-års dagen.»