Johan Ræder

Johan Georg Ræder (1889–1956)
Norsk øyelege ved Rikshospitalet og senere ved Ullevål sykehus. Behandlet Munch under «øyesykdommen».

Les mer

Brev fra Johan Ræder til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 15 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 902.   Brev. Datert 18.04.1932. 
«Jeg tillater mig herved at senne Dem min hjerteligste takk for den overmaade store opmerksomhet De har vist mig ved at forære mig dette eiendommelige og ypperlige bil- lede av professor Schreiner.» 
Munchmuseet, MM K 991.   Brev. Datert 27.09.1930. 
«Der Hrr. Kunstmaler Edvard Munch leidet unter einer akuten Augenkrankheit verursacht durch dauernde Überanstrengung.» 
Munchmuseet, MM K 992.   Brev. Datert 27.09.1930. 
«Der Hrr. Kunstmaler Edvard Munch leidet unter einer akuten Augenkranheit verursacht durch dauernde Überanstrengung.» 
Munchmuseet, MM K 993.   Brev. Datert 27.09.1930. 
«Der Hrr. Kunstmaler Edvard Munch leidet unter einer akuten Augenkranheit verursacht durch dauernde Überanstrengung.» 
Munchmuseet, MM K 994.   Brev. Datert 25.02.1932. 
«Hr. kunstmaler Edvard Munch hadde for 2 år siden en periode av overanstrengelse og i det hele svekket hel- bred.» 
Munchmuseet, MM K 995.   Brev. Datert 25.02.1932. 
«Herr Kunstmaler Edvard Munch machte vor zwei Jahren eine Periode von Ueberanstrengung und allgemein geschwächtem Gesundheitszustand durch.» 
Munchmuseet, MM K 996.   Brev. Datert 25.02.1932. 
«Herr Kunstmaler Edvard Munch machte vor zwei Jahren eine Periode von Ueberanstrengung und allgemein geschwächtem Gesundheitszustand durch.» 
Munchmuseet, MM K 997.   Brev. Datert 25.02.1932. 
«Herr Kunstmaler Edvard Munch machte vor zwei Jahren eine Periode von Ueberanstrengung und allgemein geschwächtem Gesundheitszustand durch.» 
Munchmuseet, MM K 998.   Brev. Datert 25.02.1932. 
«Herr Kunstmaler Edvard Munch machte vor zwei Jahren eine Periode von Ueberanstrengung und allgemein geschwächtem Gesundheitszustand durch.» 
Munchmuseet, MM K 999.   Brev. Datert 25.02.1932. 
«Herr Kunstmaler Edvard Munch machte vor zwei Jahren eine Periode von Ueberanstrengung und allgemein geschwächtem Gesundheitszustand durch.» 
Munchmuseet, MM K 1000.   Brev. Datert 25.02.1932. 
«Herr Kunstmaler Edvard Munch machte vor zwei Jahren eine Periode von Ueberanstrengung und allgemein geschwächtem Gesundheitszustand durch.» 
Munchmuseet, MM K 1001.   Brev. Datert 25.02.1932. 
«Herr Kunstmaler Edvard Munch machte vor zwei Jahren eine Periode von Ueberanstrengung und allgemein geschwächtem Gesundheitszustand durch.» 
Munchmuseet, MM K 1002.   Brev. Datert 29.03.1938. 
«Herr Edvard Munch led for 6 års tid siden av en meget alvorlig blødning i høire øie. Der er nu optrådt lignende tilstand også i venstre øie, slik at han nu trues av hel blindhet på begge øine. Det er absolut nødvendig at han er i fullstendig ro, både legemlig og sjelelig, og må derfor i tiden fremover lates i ubetinget fred og ro, ikke utsettes for noensomhelst ophisselse, ærgrelse eller lignende.» 
Munchmuseet, MM K 1003.   Brev. Datert 29.03.1938. 
«Herr Edvard Munch led for 6 års tid siden av en meget alvorlig blødning i høire øie. Der er nu optrådt lignende tilstand også i venstre øie, slik at han nu trues av hel blindhet på begge øine. Det er absolut nødvendig at han er i fullstendig ro, både legemlig og sjelelig, og må derfor i tiden fremover lates i ubetinget fred og ro, ikke utsettes for noensomhelst ophisselse, ærgrelse eller lignende.» 
Munchmuseet, MM K 1004.   Brev. Datert 27.09.1930. 
«Hrr. Maleren Edvard Munch lider av en akut øiensygdom bevirket av langvarig overanstrengelse.»