Henry Lerolle

(1848–1929)
Fransk maler, kunstsamler.

Les mer

Henry Lerolle er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 158.   Notat av Edvard Munch. Datert 1926–1937. Se bl. 1r
«C{ … }arnegieudstillingen er iår iår for første gangpludseli bleven aktuel og denne står{ … }omtales for første gang i lange artikler – i bladene – Det kunde kanske intresere at give noen oplysninger – Jeg var en{ … }for circa 8 år siden sammen med Thiisen slags kom og Lerolle en slags komité for den norske afdeling – Jeg rådet bla til at indbyde Kristian Krogh, Karsten, { … }Revold og flere af{s}Sørensen og flere af kunstnerforbunne – og andre m yngere malere blandt andre LundI løb Jeg vidste at Solberg og flere andre malere havde udstillet tidligere – De v I løbet af årene har flere af de opnævnte malere udstillet – Jeg selv havde ikke stor lyst på at udstille men gik efter stærkt påtryk med { … }at udstille for 3 år siden – Jeg rådet G{ … }au … dens som vel de fleste malere har gjort til at hver maler udstiller 5 billeder af gangen – – 192{7}6 begynte den nye ordning og jeg udstillet med 5 billeder – Derefter kom osså Per Krohg og Kavli og så Lund …  – Carnegieudstillingen gir efter den nye ordning Den gir efter hva jeg kan forstå et såvidt g sandt som mulig godt billed intryk af den levende kunst – og der er ypperlige lokaler – Udstillin{ … }gen går efter { … }Pittsburg videre til {3}2 a 3 store amerikanske byer og { … }der er vistno{g}k nu efter at den levende kunst er med stor interesse for den»
Munchmuseet, MM N 158.   Notat av Edvard Munch. Datert 1926–1937. Se bl. 1r
«Den franskeLerolle den franske direktør for den europæiske afdeling reiser hvert år rundt i de forskjellige lande og er med på at ta ud billederne – Dennegang fulgte Gau … dens med vistnok forat studere de forskjellige landes kunst og være med på udvalget – og vistnok ikke bare forat ta ut Lunds billeder – og vistnok osså af interesse forat – som han sa    få føle de forskjellige folks sjæl –»
Munchmuseet, MM N 217.   Notat av Edvard Munch. Datert 1932–1935. Se bl. 1r
«Lerolle den franske direktør for den europæiske afdeling reiser hvert år rundt i de forskjellige land forat sætte sig ind i deres kunst og udvælge bille billeder til udstillingen –»
Munchmuseet, MM N 233.   Notat av Edvard Munch. Datert 1928–1930. Se bl. 1r
«Den franske Lerolle reiser hvert år { … }omkring forat ta ut billede til utstillingen – Gau … dens blir vistnok dengang med af interesse forat s …  se på Kunst i alle land og ikke bare forat vælge Lund billeder»
Munchmuseet, MM N 233.   Notat av Edvard Munch. Datert 1928–1930. Se bl. 1v
«Hr Lerolle direktør for den Europæiske Kunstafdeling reiser hvert år til Europa omkring i de forskjellige lande forat ta ut billeder – Dennegang fulgte Gau … dens med – Det var vistnok f af interesse for de forskjelige landes kunst og forat { … }besøge de og forat lære d{ … }isse Lande lidt mer at kjende han fulgte med  …  – ikke bare forat ta ut Hr Lunds billeder –»
Munchmuseet, MM N 3111.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 29.9.1933. Se s. 4
«Apropos «Det syge Barn» Jeg har malt det (under min udstilling i Nationalgalleriet) for 5te gang Da jeg måtte ha den til den altid ribbede livsfris Det blev tat ut af Lerolle til Carnegieudstilling og er gjengit i Katalogen – Jeg synes det virker med en naiv & enkel kraft midt oppi al den blege glatte klacisisme der er kommet op efter Picasso. Billedet blir osså i pressen fremhevet – Man skriger over sig over at jeg maler det flere gange. Men et billede og motiv som jeg et helt år har kjæmpet med er ikke afgjort med et billede – Hvorfor skal ikke et sligt så for mig vigtigt motiv kunne males og varieres 5 gange når man ser hvordan malere maler æbler, palmer – kirketårn og høisåter i det uendelige –?»