Edvard Munchs tekster og korrespondanse

Listen inneholder de 18 tekstene og brevene, som finnes i museets register og som er datert til 1878, enten faktisk, dvs. av Munch selv eller av avsender, eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM K 281. Munchmuseet
Brev fra Halvard Holmboe. Datert 10.10.1878
«Jeg var paa Frognersæteren med ham, og vi vare paa Udsigten. Som Du sagde var det en af de nydeligste Udsigter, jeg nogensinde har seet. Vi havde faaet Chocolade og Hvedebrød med os. Chocoladen kogte vi deroppe og vi havde en meget fornøielig Dag. Jeg har ofte tænkt paa Fugle-Fælden som jeg gav Dig, og om Du nogensinde har fanget noget deri. Du maa endelig ikke glemme at sende mig dit Portræt, hvis Du har noget af Dig; men hvis ikke, maa Du endelig sende, et, naar Du photographerer Dig. Nu maa jeg slutte.»
MM K 4976. Munchmuseet
Brev fra Christian Munch. Datert 21.05.1878
«Jeg var hele Tiden i Løiten hos de snille Thingstads; der ikke vidste hvad godt de skulde gjøre mig. Jeg maatte ligge hele Thors- dagen hos dem af min slemmeste Hovedpine. Jeg har havt en ikke ringe Forkjølelse, men er Gud- ske Lov nu næsten aldeles brav igjen. I Eftermid- dag reiser jeg til Stange og reiser op igjen om Gud vil paa Thorsdag for at gaa herfra med Dampskibet Kommentar
MM K 4977. Munchmuseet
Brev fra Christian Munch. Datert 23.05.1878
«Jeg vil bare sige Dig at Trænet fra Eidsvold om Aftenen ikke kommer til Kristiania før \over/ 8½ saa det bliver noget sent. Koldt og rus- ket er det ogsaa, saa jeg tænker det vil være bedst ikke at møde mig.»
MM K 5054. Munchmuseet
Brev fra Peter Andreas Munch. Datert 19.08.1878
«Vil du være saa snil at sige mig Navnene paa de Bøger, som du har deroppe, forat jeg ikke skulde kjøbe de Bøger, …  \som vi/ har. Anna har reist hjem paa 10 Dage. Vi har laant 3 Bøger paa Leiebibliotheket; deriblant Christie Red- ferns Prøvelser, Thomas Rosz og nu holder vi paa at læse: «En Fortælling om to Byer», af Charles Dickens. Tante har kjøbt en Katalog hos Tr. Berg. Igaar kom Olaf Abildgaard og Rolf hjem, og du har faaet 3die Hefte af Tusinde og en Nat. Paa mine Agurkplanter er det kommet 2 Agurker. Tante tænker paa at gjøre en Tur til Bryn, for at møde dere, hvis di Papa reiser på en Søn- dag. Paa Skolen sidder jeg ved Siden af Botten- Hansen; jeg skal have to latinske Bøger som jeg kanske kan faa kjøbt gamle hos Belsheim. Vil du være saa snil at skrive saa hurtigt som muligt.»
MM N 718. Munchmuseet
Brev til Christian Munch. Datert 18.5.1878
«Det er meget ustadigt Veir hernede. Igaar var det et rigtigt Dagsregn, og idag er det deilig Veir. Søndagen, da du reiste, gik jeg og Andre- as om Eftermiddagen isammen med Abildgaard til Troldvandet, da var det som du ved deilig Solskins- veir. Ved Grefsen kom vi sammen med nogle Folk, som var i Familie med Abildgaard, saa vi nu blev et Følge paa 11 Personer. Paa Veien spurgte Abildgaard mig, om jeg var træt og saa sagde han: «Din onkel arbeidede Dag og Nat uden at blive træt, derfor blev han ogsaa den største Mand i Verden.» Ved Troldvandet i Hytten ligeved fik vi Melk af en gammel Kone, men vi fik ikke hvi-»
MM N 723. Munchmuseet
Brev til Andreas Munch. Datert 20.8.1878
«Jeg har kun af de Bøger du kommerskal bruge Forklaringen, den tydske Stileøvelser tog jeg ikke de med; Resten er nogle naturhisto- riske og engelske Bøger og en fransk Bog. Pap Pakken er kommen hid for to Dage si- den. Vi ere endnu ikke flyttet ind paa Sy- gehuse{n}t, hvortil Papp Pakken og dit Brev er adress Kommentareret; vi bor i Intendanterboligen og og skal først komme paa Sygehuset den 22de. Vi spiser Middag hos Thronsen sammen med Storjohan med Familie og en Neveu fra England samt Leutnant Broch og Kone. Veiret er surt, skyet og med stærk Vind o ialfald i den sidste Tid og lig- ner meget ifjor; jeg holder mig derfor mest inde og læser. Doctor Lie har sagt at jeg kan laane hans Hest saameget jeg vil; men jeg har ikke benyttet mig af Tilladel- sen mer enn to Gange; sidste Gang red jeg og Lies Oppasser til Nannestad Kirke, der ligger en halv Mil fra Gardemoen – of- te i stry stærkeste Gallop og da der Hesten er svært snil er der ingen Fare. Du vil vel gjerne høre noget om Trofast tænker jeg;»
MM N 3687. Munchmuseet
Notat. Datert 1873–1879
«                  E Munch»
MM T 54. Munchmuseet
Notat. Datert 1878
«Aftensmåltidet havde gjort enhver oplagt til munterhed, og en gammel harpespiller blev kaldt ind fra tjenerværelset, hvor han havde spillet hele aftenen og tilsyneladende veder- kvæget sig med noget af squirens hjemme bryg. Han var en slags snyltegjest.»
MM T 58. Munchmuseet
Varia. Datert 3.6.1878
«Fra 15 October til slutningen af August Fra 18 Januar til 〃 Marts»
MM T 60. Munchmuseet
Notat. Datert 1878
«St. 6 F. 6½. St. H. –7–7–9 Skrive stil f. p. 9.–{11}1 Hdarb. 1–2½ Skrive Stilskrivning for ‹mig›  …  3–5 Sp. 5–8 5–7 Oversættelse 7–8 Læsning af ge, hi, nat og  …  8–10 Strikn. laan Avislæs»
MM T 118. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1876–1878
«Skitse{ … }bog for Edvard Munch»
MM T 119. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1878–1879
« … »
MM T 2588. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1877–1878
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2599. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1877–1879
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2708. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1878–1879
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2805. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1878–1878
«S{}\t/ilebog for Edvard Munch 1878»
MM T 2914. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1876–1878
«»
MM T 2924. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1878
«da jeg kom til Besindelse {opdaget jeg at jeg laa}saa jeg at jeg var falden { … delig brat Trappe  …  jeg}nedover en ualmindelig brat {havde ikke}Trappe; jeg havde ikke stødt mig det { … }mindste»