Edvard Munchs tekster og korrespondanse

Listen inneholder de 19 tekstene og brevene, som finnes i museets register og som er datert til 1882, enten faktisk, dvs. av Munch selv eller av avsender, eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM G 826. Munchmuseet
Utgitt tekst. Datert 1882
«EM\unch/ 1882»
MM G 827. Munchmuseet
Utgitt tekst. Datert 1882
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM G 828. Munchmuseet
Utgitt tekst. Datert 1882
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM G 829. Munchmuseet
Utgitt tekst. Datert 1882
«Vore vordende Officerer på Feltmanøvre.»
MM G 830. Munchmuseet
Utgitt tekst. Datert 1882
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM G 831. Munchmuseet
Utgitt tekst. Datert 1882
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM G 832. Munchmuseet
Utgitt tekst. Datert 1882
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM G 833. Munchmuseet
Utgitt tekst. Datert 1882
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM G 834. Munchmuseet
Utgitt tekst. Datert 1882
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4362. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 20.06.1882
«Hvor Du dog er lei som ikke lader høre fra Dig, jeg venter og venter, det er over 3 Uger siden Du skrev. – Du har vel da faaet mit Brev og Bancoseddel? Jeg haaber dog Du er frisk – men hvor Du er, det er ikke godt at vide. Imid- lertid addresserer jeg dette Brev til Wang, saa kommer det vel frem. –»
MM K 4363. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 30.06.1882
«Tak skal Du have for Brevet dit, det er jo godt at Du er kommen saa vel omkring – nu skal jeg sige Dig, Thingstad har været her, det var saa morsomt, han kom op samme Aften han kom til Byen, saa fik jeg fat i Beuf til ham, og saa bad jeg ham til Middagen efter, han kom ogsaa, det var saa morsomt;– nu havde jeg sendt Penge med ham, men reent ud sagt havde jeg ingen, men nu idag har jeg faa, saa Du faaer da 10 Kroner enten med ham Søndag eller med en Pakke, som Du faaer Tirsdag paa Aadals Brugs Station, Du kan indfinde Dig der om Aftenen og haaber jeg den da kom- mer frem. – Pakken indeholder din Straahat, der er fornyet, ny Dress og kanske noget»
MM K 4985. Munchmuseet
Brev fra Christian Munch. Datert 02.08.18[82]
«somt, har været i Strøm- stad i Sverige og i Sarps- borg og skulde ud paa en stor Fisketur. Jeg skal ikke reise til Gardermoen førend den 23de August, saa jeg blot kommer til at blive der i 12 Dage; jeg kan saaledes komme til, om vor kjære Gud vil, at møde Eder et lidet Stykke paa Hjemveien, saasom paa Grorud eller Lille- strømmen.»
MM N 730. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 26.5.1882
«Ja nu er det nok på tide at skrive nogle ord    I har vel ventet på brev men du ved hvordan jeg er den retning – Hyggeligt har jeg det heroppe det er vist. Allesammen er rigtig elskværdige. Falck selv er noget indesluttet. Tvende døtre Ella og Sigrid er den personificerede elskværdighed, en tante som styrer huset (Falcks {H}hustru er død) er også meget hyggelig {E}Den ene af ovennævnte døtre Ella er en skjøn brunette, jeg og Bjarne har den fornøielse at male hende»
MM N 731. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1881–1889
«Vel ankommen …  og føler mig ganske bra heroppe. Det er deilig luft dog endel vind. – Send op snarest malersagerne: de to rammer som jeg talte om samt mindst 2 tuber hvidt a 1 kr. og»
MM N 3510. Munchmuseet
Brevutkast til Bjarne Falk. Datert 1882
«Du har vel ventet på brev; men sagen er den at jeg ikke har havt nge …  noget egentligt at skrive om. De fleste f tegneskole- kammerater er borte og i kunst- udstillingerne ere har været temmelig tomme. Wentzel er jo reist igjen Jeg var oppe hos ham flere gange men han han var desværre ikke hjem- me. Jeg havde havt megen interresse af at tale med ham. Efter hvad Hansen siger skal han være akkurat den samme blot mere befæstet i sine»
MM T 101. Munchmuseet
Notat. Datert 1882
«Jeg kommer til at angre på at jeg var så dom»
MM T 121. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1882
«Du skal vel reise snart. Vi får altså ikke tid – Når reiser de Nu er jeg beskjæftiget Kjender de de småp.  … »
MM T 590. Munchmuseet
Notat. Datert 1882
«E. Munch. – 1882 Studiehoved fra Hedemarken –»
MM T 2913. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1879–1882
«

Mandag den 1ste.    Idag er det bitterlig koldt. Ruderne er fra øverst til ne- derst belagte med is.

»