Gustav Wentzel

Nils Gustav Wentzel (1859–1927)
Norsk maler. Kjente Munch fra kunstnermiljøet i Kristiania i 1880-årene.

Les mer

Gustav Wentzel er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 268.   Brev fra Axel Heiberg. Datert 17.04.1896. Se s. 2
«Skulde vi engang i Frem tiden realisere den Plan vilde jeg tage Diriks istedenfor Wentzel.»
Munchmuseet, MM K 1223.   Brev fra Erik Werenskiold. Datert 23.02.1891. Se s. 2
«Ja, så havde Wentzel en auktion her. Mange billeder på et bret; dygtigt og energisk, det er vist; men det smager noget ubehageligt af oliefarve, som gjør at man ikke rigtig glæder sig over det, om man end må respektere det»
Munchmuseet, MM K 1230.   Brev fra Erik Werenskiold. Datert 28.04.1904. Se s. 2
«P.S. De unge bærer sig frygtelig dumt ad ved ikke at skaffe sig stemmeret og repræsentanter i kunstnerstyret \og galleristyret/. Hvis det blir ved sån noen år til, vil gruppen Eyvind Nielsen, Utne, Wentzel, som nu har 5/7 af samtlige stemmer, besætte galleribestyrelsen, stipendiekomite og alt sammen, og stænge de unge ude: jeg kjender deres resonnement, jeg har  …  hørt på dem; de vil ikke se nogetsomhelst hos»
Munchmuseet, MM N 78.   Notat av Edvard Munch. Datert 1917–1927. Se s. 1
«Da jeg atter { … }gik ut på gaten mødte jeg stod de unge naturalistiske malere der sammen ned sin fører Wentzel – Det var den tids feirede kunstner – {Han}Wentzel havde da sin beste periode og der er flere udmærkede malerier af ham fra den tid i vort musæum –»
Munchmuseet, MM N 78.   Notat av Edvard Munch. Datert 1917–1927. Se s. 1
«Da jeg atter { … }gik ut på gaten mødte jeg stod de unge naturalistiske malere der sammen ned sin fører Wentzel – Det var den tids feirede kunstner – {Han}Wentzel havde da sin beste periode og der er flere udmærkede malerier af ham fra den tid i vort musæum –»
Munchmuseet, MM N 94.   Notat av Edvard Munch. Datert 1888. Se s. 4
«{ … }Wentzel forsover sig mere og mere nu må sig man tilgiver ham { … }at han i sin tid tid male{ … }de en pukkelrygget snedker – Hans to ‹føderåds- folk› er vistnok fattig gamle og fa endog fattige men folk liker det aligeveltilgiver ham det han har ladet gulvet fernissere være blankt poleret og bordet og borde møblerne været blankt polerede og den tunge luften støvede luften der ‹fins› …  har han ikke havt med»
Munchmuseet, MM N 318.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det var ikke alene publikum dengang men de unge m{ … }alere også Werenskjold der var oprørt – Jeg blev dengang sogar udskjældt af Wentzel og han{s}s kolegaer som humbug maler –»
Munchmuseet, MM N 570.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s.
«Da jeg atter gik ut paa gaten stod de unge naturalistiske malere der sammen med sin fører Wentzel. – Det var den tids feirede kunstner. – Wentzel hadde da sin beste periode og der er»
Munchmuseet, MM N 570.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s.
«Da jeg atter gik ut paa gaten stod de unge naturalistiske malere der sammen med sin fører Wentzel. – Det var den tids feirede kunstner. – Wentzel hadde da sin beste periode og der er»
Munchmuseet, MM N 3510.   Brevutkast fra Edvard Munch til Bjarne Falk. Datert 1882. Se s. 1
«Du har vel ventet på brev; men sagen er den at jeg ikke har havt nge …  noget egentligt at skrive om. De fleste f tegneskole- kammerater er borte og i kunst- udstillingerne ere har været temmelig tomme. Wentzel er jo reist igjen Jeg var oppe hos ham flere gange men han han var desværre ikke hjem- me. Jeg havde havt megen interresse af at tale med ham. Efter hvad Hansen siger skal han være akkurat den samme blot mere befæstet i sine»
Munchmuseet, MM N 3510.   Brevutkast fra Edvard Munch til Bjarne Falk. Datert 1882. Se s. 2
«anskuelser. Interieuret som han holdt på med er har han ferd malt op om igjen, lagt mere lys deri; det skal nu være meget godt Wentzel har for fortalt det at i Paris han  …  på salonen ialmindelig- hed ikke kunde afgjøre enten e{ … }t billede var malt af en figurmaler eller landskabsmaler. En figurmaler malte ligeså gode landskaber som en landskabsmaler og omvendt. Egent- lige historiemalere representeredes kun {af}ved få og mindre heldige billeder. Figurer Billeder  …  med figurer i fri luft helst i knagende solskin og med lyse kraftige skygger var de hyppigste at se. Krohgs «Lods» tog sig meget godt ud; skulde være et af de kraftigste billeder på salonen. Heyerdahl skulde have været overordentlig flittig; han gik tidlig op om morgenen og tog skitser i Boulogneskoven før a …  han begyndte at arbeide i sit atelier. Det er noget»
Munchmuseet, MM T 2761.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1890. Se bl. 46v
«Pa{ … }rodien på denne latterlige‹håndværksmæssige› opfatning af kunsten er også sagt af den der fører de{ … }taljmaleriet frem af Wentzel»
Munchmuseet, MM T 2913.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1879–1882. Se s. 2
«vil vel seire. – Wentzel reiste iforgårs til Paris forat overvære salonen. Ha\n/ er blevet forsynt med penge dertil af Thaulow. – Thau- lows prægtige vinterbillede fra Kragerø er in{k}dkjøbt af Nationalgalleriet; det er nokså mærkeligt, hvor blev ikke Thaulow klan klan- dret spalte op og spalte ned … »