Edvard Munchs tekster og korrespondanse

Listen inneholder de 16 tekstene og brevene, som finnes i museets register og som er datert til 1885, enten faktisk, dvs. av Munch selv eller av avsender, eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM K 1407. Munchmuseet
Brev fra Departement for Kirke og Undervisnings-Væsenet (og andre stipendier). Datert 10.09.1885
«Herved meddeles, at Departementet af Renterne af Told- kasserer Schäffers Legat for Tidsrummet fra 1ste Juli d.A. til 1ste Juli 1886 har tilstaaet Dem Kr. 500.00 til videre kunstnerisk Uddannelse.»
MM K 4975. Munchmuseet
Brev fra Christian Munch. Datert 17.09.1885
«Min Søn Edvard har fra sin spæde barn- dom af aldrig været stærk af Konstitution. I Vinte- ren 1875 og 76 led han af Bronchit med stærk Fe- ber og ikke ubetydelig Blodspytning. Rekonvale- scensen herefter var særdeles langvarig. I 1880 blev han atter angrebet af en heftig Bronchit af lig- nende Beskaffenhed som den første; ligeledes med Blodspytning og med en Rekonvalescens, der trak sig ud i 2 a 3 Maaneder. I Januar 1884 begyndte han at kjende til gigtsmerter, og i Marts s. Aar angrebes han igjen af en slem Bronchit, der efterfulgtes af en fuldstændig Gigtfeber, hvorefter han i lang Tid var overmaade debil. Han har senere af og til sporet Mindelser af Sygdommen og har været behandlet med Salicyl – –»
MM N 719. Munchmuseet
Brev til Christian Munch. Datert 1.5.1885
« Monsieur Dr. Chr. Munch  Schous Plads 1  Kristiania.  Norwége.»
MM N 731. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1881–1889
«Vel ankommen …  og føler mig ganske bra heroppe. Det er deilig luft dog endel vind. – Send op snarest malersagerne: de to rammer som jeg talte om samt mindst 2 tuber hvidt a 1 kr. og»
MM N 734. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 5.5.1885
«Befinder mig nu velbeholden i Paris; har et udmærket logis i samme gård som mine kam- merater. Var i går i teatret og så Judic spille. Sad derefter i cafeen «{d}De la regence» den som er så berømt på grund af at revolutlonsmændene havde sine sammenkomster der. Jeg har forresten ikke seet noget videre af byen da jeg kom mulig igår – – Jeg har hidentil levet meget godt om end ikke billigt.»
MM T 340. Munchmuseet
Notat. Datert 1885–1889
« …   …  sen  … ‹mmen›  …  aldri aldri komme igen  …  mer aldri aldri –  … tover landeveien  …   …  og hænderne  …  lomme …   … de  … er – ‹så kan hun›  … godt  …  var ydmyget – Han ble hed  …  tanke på det som var hændt  … g  … ‹endene› i ‹ørene› på ham  … tter gik han igjennem i tankerne  … sseret –  …   …  s …   …  dem latterlig –  …  – ‹Å› han hadde indbildt  … »
MM T 2571. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1885–1886
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2712. Munchmuseet
. Datert 1885–1889
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2714. Munchmuseet
. Datert 1885
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 859. I privat eie
Brev til Olav Paulsen. Datert 11.3.1885
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 860. Ukjent
Brev til Olav Paulsen. Datert 11.3.1885
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 861. I privat eie
Brev til Olav Paulsen. Datert 3.4.1885
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 862. I privat eie
Varia. Datert 6.4.1885
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 863. Ukjent
Brev til Olav Paulsen. Datert 2.8.1885
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 869. Ukjent
Varia. Datert 10.8.1885
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 870. Ukjent
Varia. Datert 1885
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]