Hans A. Olsen

Fødsels- og dødsår ukjent
Norsk. For øvrig uidentifisert.

Tilknyttet

  Brev fra Hans A. Olsen til Edvard Munch

  I det digitale arkivet finnes det 2 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

  Munchmuseet, MM K 1447.   Brev. Datert 21.11.1915. 
  « Maleren \Moss/ Edv. Munch Adr. Grimsrud \Poste restante/ \Kjøbenhavn./ Moss \Stockholm/» 
  Munchmuseet, MM K 1448.   Brev. Datert 17.02.1914. 
  «Ønsker di at vere med paa den udstilling som Nordhagen anordner av Gravyrer, saa ver saa venlig at anvis mig hvorledes jeg skal faa fat i nogen gravyrer. (i Moss eller Hvitsten). Ligeledes vem di ønsker at blive representeret med paa Udstil- lingen.» 

  Hans A. Olsen er omtalt i følgende tekster

  Munchmuseet, MM K 4734.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 1916. Se s. 2
  «Aar, det er jo Olsen fra Musset. – Men jeg synes det er saa ondt at tænke paa, at Du har dette svere anstrængende Arbeide i Sommer!»
  Munchmuseet, MM T 235.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se
  «Hans Olsen»