Edvard Munchs tekster og korrespondanse

Listen inneholder de 20 tekstene og brevene, som finnes i museets register og som er datert til 1888, enten faktisk, dvs. av Munch selv eller av avsender, eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM K 1077. Munchmuseet
Brev fra Torvald Stang. Datert 09.07.1888
«Jeg sender dig herved Kr 10 jeg kan desværre ikke sende mer med det samme men jeg skal sende mere den 16 denne måned hvis du til den tid opgiver din adresse. De 2 tuber skal jeg sende skr straks jeg får penge til at kjøbe dem. Her er alting trist og kjedelig, ingen mensker i byen, Holmsen kom idag»
MM K 1418. Munchmuseet
Brev fra Erik Werenskiold. Datert 11.06.1888
«Det er mig en fornøielse at an- befale Munch til Statens stipen- dium. Hans betydelige begavelse kan der efter mit skjøn ikke være tvivl om. Han har en malerisk opfatning og er langt fremme i retning av Tone; hans tegning er forsømt, men ofte meget talent- fuld; han trænger til at komme udenlands i en stram skole, om han skal kunne få udfolde hele sin begavelse.»
MM K 4537. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].07.1896
«Nettop i dette Øieblik fik jeg dit Brevkort; – \naar/ naar Du tale om at reise om et Par Dage, – saa faaer jeg svare med det samme, skal Brevet naa Dig. Dit Tøi er kommet, det vil sige Sækken – Kufferten har Du antagelig med Dig. Sækken kom fra Vestbanen til ikke liden Forundring – iforgaars; jeg tænkte Du havde fulgt Hansten til Modum, og har ventet Dig hver Dag. – Fra Andreas havde jeg Brev idag, han har havt det koldt, han kommer paa Tirsdag. – Her i Byen have vi havt et behageligt Veir, Omvexling af Sol og Regn, vi have ikke været generet af Varme, snarere kjølig. – Vi forespørge os i Filtvedt efter Logi, der skal det vere biliigt og der skal det ikke være vanskeligt at faa noget. Først i næste Uge skal vi faa»
MM N 94. Munchmuseet
Notat. Datert 1888
«Den 5te årlige kunstudstilling  …   …   …  adskillet sig fra de foregående udstillinger i flere henseender Man behøver blot at lægge mærke til Publikumet deroppe iår  …  ligner ikke de foregående Udstillingers Publikum  …  ikke mange forfærde{ … }d eller forbitrede ansigter { … }ei heller samler man sig som før i { … }klynger om enkelte billeder – Det er et jævnt adstadig Publikum der lidenskabsløst og dumt passerer gjennems salene. Men af og til hører man dog udbrud som yndigt – skjønt når { … }nogle»
MM N 96. Munchmuseet
Notat. Datert 1888–1889
«Der lå han midt med hode midt i { … }puden og dybt ind i den. Armene tunge og trætte nede i dynen. { … }Det var noget fremmed over ansigtet –  …  det var mindre og ligesom rødsminket –»
MM N 115. Munchmuseet
Notat. Datert 1888–1889
«Gamle  …  skulde dø Kjølstaden Kommentar skulde dø.»
MM N 174. Munchmuseet
Objekttype: blandet (notat, utkast). Datert 1888–1889
« …  {D}Nu må du»
MM N 467. Munchmuseet
Notat. Datert 1888–1890
«{ … }Goddag Bertrand er Du også ude idag fært den må vi ‹gagn ha› moro og finde på noget – og så gik de og drev op og og ned en stund og spøger skulde finde på noget. Snart k traf de ogs{ … }å Strøm gående med ludet og Hoved og hænderne i lommerne og så en Fruntimmer S …  må vi ha tag foreslog Nu tar vi  …  noen p{ene}iker med { … }os og så går vi ud på attelieret foreslog Nansen KommentarVi  … › Vi tar to ‹v›ogner og stapper  …   … t gjør vi sku og så  …  fuld alt { … }hvad tøiet kan»
MM N 608. Munchmuseet
Notat. Datert 1888–1889
«Han fik det noget af samme udtrykket som han havde på det fotografiet der han var så morsk.»
MM N 731. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1881–1889
«Vel ankommen …  og føler mig ganske bra heroppe. Det er deilig luft dog endel vind. – Send op snarest malersagerne: de to rammer som jeg talte om samt mindst 2 tuber hvidt a 1 kr. og»
MM N 735. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 6.7.1888
«Hansteen er nu nokså brav og er oppe – Du kan tro det ikke var morsomt for mig på turen nedover. Hansteen fik blodspytning først om formiddagen hvor vi Derpå et fik han et ud på eftermiddagen et ‹s›tørre anfald, fora sansynligvis foranlediget af at der  …  plutselig opstod»
MM N 736. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 13.7.1888
« Frøken Karen Bjølstad  Schous Plads 1  Kristiania»
MM T 340. Munchmuseet
Notat. Datert 1885–1889
« …   …  sen  … ‹mmen›  …  aldri aldri komme igen  …  mer aldri aldri –  … tover landeveien  …   …  og hænderne  …  lomme …   … de  … er – ‹så kan hun›  … godt  …  var ydmyget – Han ble hed  …  tanke på det som var hændt  … g  … ‹endene› i ‹ørene› på ham  … tter gik han igjennem i tankerne  … sseret –  …   …  s …   …  dem latterlig –  …  – ‹Å› han hadde indbildt  … »
MM T 1265. Munchmuseet
Notat. Datert 1887–1889
«de langt { … }‹in›dover til P der skal Jeg også det var morsomt da må ‹du› komme og besøge mig.    Jo tak. { … }De satte sig ved siden af hverandre»
MM T 2178. Munchmuseet
Notat. Datert 1888–1889
«Bark Kristine af Stavanger – vrag i nordsøen      mandskabet forulykket –»
MM T 2710. Munchmuseet
. Datert 1888
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2712. Munchmuseet
. Datert 1885–1889
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2720. Munchmuseet
. Datert 1886–1889
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 140 (PN 195). Nasjonalbiblioteket
Brev til Arne Garborg. Datert 6.8.1888
«Jeg takker for oplysningerne men jeg kan ikke reise didop hvor je gjerne jeg vilde. Jeg er i den grad blottet for mynt  …  at jeg ikke har nogen anelse om hvordan jeg skal kunne komme ned til min far der bor på Tjømø. Jeg håber foreløbig blot på at jeg træffer en kammerat»
PN 1116. Riksarkivet
Brev til Det kongelige Kirke- og Undervisningsdepartement. Datert 24.5.1888
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]