Utsmykningen av Universitetets aula

. MM M 1091. Alma Mater/Forskerne (i Munchmuseets foredragssal) MM T 153, bl. 23r. Skisse til Alma Mater MM T 155, bl. 7r. Skisse til Alma Mater PE 532. Alma Mater (i Universitetets aula)

MM M 1091. Alma Mater/Forskerne (i Munchmuseets foredragssal)

. MM T 153, bl. 23r. Skisse til Alma Mater MM T 155, bl. 7r. Skisse til Alma Mater PE 532. Alma Mater (i Universitetets aula)

MM T 153, bl. 23r. Skisse til Alma Mater

. MM T 155, bl. 7r. Skisse til Alma Mater PE 532. Alma Mater (i Universitetets aula)

MM T 155, bl. 7r. Skisse til Alma Mater

. PE 532. Alma Mater (i Universitetets aula)

PE 532. Alma Mater (i Universitetets aula)

Universitetet i Oslo feiret 200-årsjubileum i 2011, og Munchmuseets bidrag til feiringen var utstillingen Munchs laboratorium. Veien til aulaen. I det digitale arkivet over Munchs tekster finnes det både tekster om arbeidet med verkene og om utvelgelsesprosessen, og det finnes mange skisser til verkene. Her har vi lenket til et utvalg tekster og andre ressurser i nettstedet.

I årene 1909–1916 og også senere, arbeidet Munch med dette materialet. Hans tekster er fulle av notater omkring tematikken i bildene, men også av notater knyttet til juryens utvelgelse av et vinnerutkast. Som ellers i Munchs tekster finnes det gjerne flere versjoner av tekstene.

Tematikk: Nasjonalbiblioteket, Brevs. 334 (PN 250) (et av Munchs brev til juryen), MM N 48, MM N 55, MM N 56, MM N 150, MM N 286, MM N 287, MM N 415, MM N 441, MM N 2946, MM N 3445, Nasjonalbiblioteket, Brevs. 98 (PN 194), MM UT 35

Utvelgelsesprosess: MM UT 6, MM UT 19, MM N 51, MM N 285

I MM T 2797 finnes mange notater om aula-bildene. I MM N 317 finnes det sågar et utkast til et drama, hvor figurene og ideene i bildene kommer til orde.

I tillegg finnes det talløse skisser i Munchs skissebøker. Se selv i MM T 149, MM T 150, MM T 151, MM T 152, MM T 153, MM T 154, MM T 155, MM T 156, MM T 158

For en mer detaljert oversikt over tekster hvor aulaen er omtalt se kommentaren om aulaen, Aulautsmykningen. Her finnes det også en omtale av prosessen rundt og arbeidet med aulautsmykningen og faksimiler av verkene.