Munchmuseet, MM K 97

MM K 97, Munchmuseet. Datert 26.11.1890. Brev fra Edvard Diriks.