Fredrik Arentz

(1844–1914)
Norsk lege. Samler.

Brev fra Fredrik Arentz til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 2 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 20.   Brev. Datert 04.06.1895. 
«Ifølge Deres Brev kjøber jeg da Billedet «Storm», uagtet jeg jo maa lægge meget til af mit eget.» 
Munchmuseet, MM K 21.   Brev. Datert 26.05.1895. 
«Raderinger, som jeg selvfølgelig engang ønsker at kjøbe. Da Sommeren allerede er begyndt her og De vel ønsker snart at forlade Berlin, skriver jeg allerede idag. Sig mig tillige med det samme, hvormange Penge De strax har nødigt at blive tilsendt til Berlin, for at kunne reise herop og tilbage?» 

Fredrik Arentz er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 97.   Brev fra Edvard Diriks. Datert 26.11.1890. Se s. 1
«igaar fik jeg Dit brevkort. Saasnart jeg har faat tag i billedet skal jeg besørge det, og pengene strax blive sendt. Det er dokter Arentz som er kjøberen, og der er intet i veien for at udstille det paa Gøteborgerudstillingen.»
Munchmuseet, MM K 4410.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.01.1892. Se s. 3
«Hatten din er hentet. – Billederne dine ere komne fra München. – Wærenskjolds er sendt.til ham. – Dr. Arentz er kommen hertil, vi skal sende det til ham. –»
Munchmuseet, MM K 4422.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 23.01.1893. Se s. 2
«Inger var hos Dr. Arentz forleden, han var uhyre interesseret for Dig, drog frem en Skuffe, hvor han havde samlet Notitser om Dig, og hvilke han skulde vise Aubert sagde han. – Andreas var her i Søndags, vi havde sendt invitation saa han kom med Carl og var her hele Dagen, – han fortalte at der paa Rigshospitalet er 20 unge Doctorer, der ere saa begeistret for din Sag. –      Dersom Du havde Anledning, saa burde Du see at faa malt i Pastel samlet flere af de berømte mere fremragende personligheder, sammen, altsaa – saasom Drackmann, Strindberg Sinding, Heiberg om mange flere, Du kjender, – det ville vist gjøre Lykke, – Andreas talte om det i Søndags, han ønskede Du havde gjort det‹!› –»
Munchmuseet, MM K 4423.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 30.04.1893. Se s. 3
«Dr Arentzs Billede er altsaa kommen til ham, Inger fik et Bybud til at bringe det frem. Drefsens Billede kom ogsaa til ham, vi kjendte ikke hans Adresse, var bange for at det skulle komme paa Vildspor, og derfor bad vi om Billedet foreløbig maatte bero der. – Kunde Du ikke underette D. derom, saa naar han kom til Byen, kunde han selv greie det. –»
Munchmuseet, MM K 4429.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.04.1894. Se s. 1
«Dr Arentzs Adresse er Keysers Gade. Tak for begge dine Breve, og Tak for det som kommer i Posten, jeg synes det er for meget for Dig, – jeg vet Du kjæmper noksaa svert; – vi greier os nu til dette Qvartals Husleie noksaa bra. – Imorgen skal vi betale Wiehes,–»
Munchmuseet, MM K 4511.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 19.12.1904. Se s. 3
«– Du har været snil Du kjære Edvard i dine store Vanske ligheder, – Du sendte Penger, – saa jeg ofte var meget ængstelig for, at Du selv satte Dig i Forlegenhed, – og Du bad mig mig i et Brev, at jeg skulde gaa til Dr. Arentz, – Du paalagde mig det indstændigt, for at faa dit Tilgodehavende hos ham. – Og Du trængte det saart selv – O, ja jeg har mange, mange Exempler derpaa, jeg har gjemt alle dine Breve – – – og deri sees hvilken sver Gjennemgang Du har havt, – saa det har nok kostet meget, at naa frem, – men det er jo stort, at Du har kjæmpet Dig frem til Forstaaelse og Hæder og at Du nu er unda Nød Nøden,–      og fremfor alt unda hende, som»
Munchmuseet, MM K 5110.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.03.1894. Se s. 4
«han især, ærget sig over at ikke Nationalgalleriet havde indkjøbt Dr Arentz Billede eller Maaneskinnet fra Aasgaardsstrand – Det er en snil blid Fyr lille Sørensen, han seer nogenlunde ud som i detn første Tid han vanket hos Dig. –»
Munchmuseet, MM K 5147.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 1892. Se s. 1
«Vi ere friske– Inger er plaget af Cardialgi, men det er jo en Sygdom som ikke er farlig, men slemt, at hun maa holde Diæt.– Hun var nylig i Geburtsdagsgilde hos Tante Jette, der nød hun alslax farlige Sager for en Cardialgi. – Der i dette Selskab var adskilligt Tale om Dig da dine Axsier er naturligvis steget, – et fuldt Omslag fra før. Grønvold bad at hilse Dig og sige at det Billede Doctor Arentz har faaet kjøbt, er noget af det deiligste han har seet. – Nu er dette kommen fra Berlin og sendt ham (Dr A) Varekassen har vi faaet tilbage og er her.»
Munchmuseet, MM N 765.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1891. Se s. 2
«Så vil{ … }de jeg se at få lånt det mån{ … }eskinsbilledet som doctor Arentz kjøbte – samt det som Werendskjold har – Kan dere ikke konferere med rammemageren derom – jeg skriver osså til ham – Han må gjøre kasser til billederne –  …  Han kan vel»
Munchmuseet, MM N 765.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1891. Se s. 3
«osså få hentet billederne hos Werenskjold og Arentz – Billederne må indsendes til Storthingsplads {N}no. 7 inden den 210de M{ … }arts»
Munchmuseet, MM N 792.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1893–1893. Se s. 1
«Are{ … }nz’s billede har jeg sendt til Kristiania under din adresse – Jeg må bry dere med at ladt få skaffet det til Doctor Arentz – Der kommer vel en følgese{ … }ddel så dere slipper at få kassen ud til dere – Der er osså et billede med der tilhører Drefsen»
Munchmuseet, MM N 792.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1893–1893. Se s. 1
«Are{ … }nz’s billede har jeg sendt til Kristiania under din adresse – Jeg må bry dere med at ladt få skaffet det til Doctor Arentz – Der kommer vel en følgese{ … }ddel så dere slipper at få kassen ud til dere – Der er osså et billede med der tilhører Drefsen»
Munchmuseet, MM N 792.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1893–1893. Se s. 3
«Det var vel kanske bedst at få { … }hele kassen ud til doctor Arentz og så få det derfra sendt til Drefsen»
Munchmuseet, MM N 803.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 13.3.1894. Se s. 1
«Det er længe siden jeg hørte fra Eder jeg håber alt står godt til Hvordan Dere greier Eder er mig ubegribeligt – { … }Dere må da være rent fant nu – Hvis det skulde knibe for stærkt svært med mynten så skriv mig til derom – jeg kan ved at sælge Promenade des Anglais til { … }dr Arentz skaffe en {80}75 kroner – I v{ … }ærste knibe an ber jeg Dig indstændig at gå op til dr. Arentz og sige ham fra mig at jeg»
Munchmuseet, MM N 803.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 13.3.1894. Se s. 1
«Det er længe siden jeg hørte fra Eder jeg håber alt står godt til Hvordan Dere greier Eder er mig ubegribeligt – { … }Dere må da være rent fant nu – Hvis det skulde knibe for stærkt svært med mynten så skriv mig til derom – jeg kan ved at sælge Promenade des Anglais til { … }dr Arentz skaffe en {80}75 kroner – I v{ … }ærste knibe an ber jeg Dig indstændig at gå op til dr. Arentz og sige ham fra mig at jeg»
Munchmuseet, MM N 809.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1894. Se s. 2
«Jeg venter { … } på brev fra Dig – så jeg får besked om dr. Arentz’s Adresse – jeg tænker at jeg sælger billedet fra Nizza til ham {–}og mulig får jeg noget mer for det –»
Munchmuseet, MM N 2169.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karl Wefring. Ikke datert. Se s. 1
«Fr. Arentz\Keysersgd 7