Munchmuseet, MM K 97

MM K 97, Munchmuseet. Datert 26.11.1890. Brev fra Edvard Diriks.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Xania Lyder Sagens Gd 10 26-11-90    Kjære Edvard


    igaar fik jeg
Dit brevkort. Saasnart jeg
har faat tag i billedet
skal jeg besørge det, og
pengene strax blive sendt.
Det er dokter Arentz som
er kjøberen, og der er intet
i veien for at udstille det
paa Gøteborgerudstillingen.

    
    Med ønske om at Du snart
maa blive frisk igjen og
venlig hilsen

    Din
Edv. Diriks