Munchmuseet, MM K 924

MM K 924, Munchmuseet. Datert 18.01.1913. Brev fra Ludvig Ravensberg.
Filologisk kommentar: Brev fra Marna Aall Marcelli til Ravensberg, sannsynligvis videreformidlet til Munch av denne.