Ludvig Ravensberg

Ludvig Orning Ravensberg (1871–1958)
Norsk maler. Slektning av Edvard Munch. Han var i mange år Munchs medhjelper ved arrangering av utstillinger og andre praktiske saker. Etterlot seg en stor samling notatbøker som bl. a. forteller om møter og reiser med Munch. Portrettert av Munch.

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg

I det digitale arkivet finnes det 176 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 199.    Brevutkast. Ikke datert.
«– Kajan{ … }us var hernede og {jeg fik  …  Pen}tog ud Gravurer – Det er en elskværdig og forstandig Mand – Det blir vist en Digter – Du får hilse ham og si at han skal have flere Gra Sager for det han betalte mig – Gierløff vil fortælle»
Munchmuseet, MM N 1995.    Brevutkast. Datert 27.3.1909.
«Hvordan gj går det med Stjernehimmel – er Sagen afgjort?»
Munchmuseet, MM N 1996.    Brevutkast. Ikke datert.
«Den fri Kjærligheds Falskmyntner bande – der besudler for mig Quartier Latin hilse‹s› Hundekoblet leve –»
Munchmuseet, MM N 1997.    Brevutkast. Datert 1905.
«Jeg vil bede Dig at lade Verdens Gang få Beskjed om { … }følgende al al{ … }tså en Notis: {Jeg}Munch afreiser til Weimar forat male flere Portrætbestillinger – blandt andet en Bestilling fra den»
Munchmuseet, MM N 1998.    Brevutkast. Datert 1905–1905.
« Hvis Gjerløff ikke skulde være tilstede – (jeg har skrevet til ham) vil Du da bede en Skihandler sende mig med Efterkrav et Par Ski – almindelige til 6–7 Kroner med praktisk Binding – Her er storartet og jeg håber at ialfald mine indre Skavanker – Pøblerne i Norge har skaffet mig, skal repareres – så jeg ihvertfald skal blive en formuende Mand – Bare jeg ikke falder og ødelægger min fordærvede venstre Hånd –»
Munchmuseet, MM N 1999.    Brevutkast. Datert 1922.
«Den panik der nu er udbrudt i Kristiania er mig ikke ganske begribelig»
Munchmuseet, MM N 2000.    Brevutkast. Datert 1922.
«Heroppe i hotel Grand Dolder har jeg det udmærket en herlig luft – så jeg atter begynner at puste – Jeg glemmer den fortvilte reise med bronchit i snestorme og regnskyl og isnende vårvinde – og så 33° tropisk hede med føenvind og røk fra Italien»
Munchmuseet, MM N 2001.    Brevutkast. Datert 1922.
«At de brave borgere i Kristiania nu er angrebet af panik forstår jeg ligeså {godt s}lidet som jeg godt kunde begribe at man til tog sine forsigtighedsregler med hensyn til transporten ned – hvilket ikke Dr Wartmann helt forstod – Billederne er sendt ned med al den betryggelse som en brav rigmand kan forlange for»
Munchmuseet, MM N 2002.    Brevutkast. Datert 1925.
«Jeg har været syg af min { … }bronchit i 2 måneder snart – og kan desværre intet udrette – Som jeg skrev Dig  …  kan jeg ikke få udført { … }mine allervigtigste foretninger –»
Munchmuseet, MM N 2003.    Brevutkast. Ikke datert.
« Jeg skal om en tid sende Fætter Diriks 500 kr – I sligt tilfælde er det en virkelig glæde at kunne hjælpe og jeg har jo osså sendt ham endel som Du ved – Jeg fik jo osså Sørensen til at hjælpe{ … }ordne udstillingen – Men jeg kan ikke si annet end hvis Dyre ikke var helt bra burde han blit længer på Lillehammar – der er bekjendt for at ha den bedste luft for sligt tilfælde efter Davos – Midteuropa er helt ilde for tuberkulose –»
Munchmuseet, MM N 2004.    Brevutkast. Datert [??].10.1920.
« Jeg ved ikke om jeg skrev adressen rigtig derfor skriver jeg nu igjen – Jeg kom hid med Roede og frue {og}der blir her en 14 dages tid – Fruen er nervøs syns jeg men Roede har de urokkeligste nerver – Jeg har forskjellige planer – men kommer vel snart at reise hjem – Muligens drar jeg til Nizza – Skriv derfor om Du reiser did – og hvor Du tar ind – Muligvis kunde vi træffes i Avignon –»
Munchmuseet, MM N 2795.    Brev. Datert 11.11.1901.
«Gravurene ligger i Grands Kiosk – Jeg reiser i morgen og Lev vel til næste Gensyn»
Munchmuseet, MM N 2796.    Brev. Datert 25.9.1901.
«Udstillingen Hollændergården Partoutbillet for 2 Personer»
Munchmuseet, MM N 2797.    Brev. Datert 25.9.1901.
«Partoutbillett for 2 personer»
Munchmuseet, MM N 2798.    Brev. Ikke datert.
«Vil Du ta ind med Vognen – Bliver et Par Timer i Byen –»
Munchmuseet, MM N 2799.    Brev. Datert 3.12.1902.
« Billedet Jeg har nu været i Lubeck og tjent noget ved at radere en Lubeckerfamilie så { … }jeg ikke behøver at sælge det lille Billede i den sorte Ramme.»
Munchmuseet, MM N 2800.    Brev. Datert 17.8.1903.
« Maleren Ludv. Ravensberg Stensgd 1 Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2801.    Brev. Datert 20.10.1903.
« Maleren Ludvig Ravensberg Kgl. Fuldmægtig Fr. Grønvold Stensgade 1 Kistiania»
Munchmuseet, MM N 2802.    Brev. Datert 13.11.1903.
« Her Maler Ludvig Ravensberg a Stensgd 1. Kristiania Norwegen»
Munchmuseet, MM N 2803.    Brev. Datert 24.12.1903.
« Herr Maler Ludvig Ravensberg Adr Kgl. Fuldm. Fr. Grønvold Stensgd 1. Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2804.    Brev. Datert 3.1.1904.
« Maleren Ludvig Ravensb{ … }erg Adr. Kgl. Fuldm. Fredrik Grønvold Stensgd. 1 Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2805.    Brev. Datert 31.1.1904.
« Hrr Maler Ludvig Ravensberg Stensgd 1 Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2806.    Brev. Datert 20.5.1904.
« Maleren Ludvig Ravensberg {S}Adr. Kgl. Fuldm. Fr. Grønvold Stensgd. 1. Kristiania Norwegen»
Munchmuseet, MM N 2807.    Brev. Datert 23.6.1904.
« Maleren Ludvig { … }Ravensberg Adr. K{ … }gl. Fuldm. Fr. Grønvold Stensgd 1. Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2808.    Brev. Datert 1.7.1904.
« Det glæder mig at mine tapre Medguder {u}af Æsernes ædle Slægt {er}udspekulerer den feige Lokes afkoms hæslige Færd – Torden og Lynild ramme dem – Videre fra Tordenens Gud – til Dydens og Mådens herlige Guder.»
Munchmuseet, MM N 2809.    Brev. Datert 12.7.1904.
«Dittens Vælde. Morgen: Kl. ½ 6 Sangduet, Kl. 6 Gudernes Trøst bringer kaffe paa sengen. Kl. ½ 7 Guderne reiser sig fra sit ‹skyleie›. Kl 7. Damp{ … }sag & høvleri, kl ½ 8 Byldepest, Svinsot & Vattersot. Kl. 8 Sang fra Trappen. Kl. ½ 9 Stenkastning. Kl. 9 Brytning, boksning. Kl. ½ 10 Skydeøvelser»
Munchmuseet, MM N 2810.    Brev. Datert 27.7.1904.
« Hvordan gaar det med aparatet – det varer længe – Salaten er nu atter blevet til Jord»
Munchmuseet, MM N 2811.    Brev. Datert 10.10.1904.
«Reserven indkaldes mobiliser dioramalokalet kl. 6.»
Munchmuseet, MM N 2812.    Brev. Datert 25.10.1904.
« Maleren L. Ravensberg Adr. Kgl. Fuldm. Grønvold Stensgd 1. Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2813.    Brev. Datert 12.11.1904.
« Maleren Ludvig Ravensberg { … }Kgl. Fulm. Grønvold Stensgd 1 Kristia{ … }nia»
Munchmuseet, MM N 2814.    Brev. Datert 1904-1905.
«Jeg gidder ikke skrive om Brevet, Du finner vel noget ud deraf –»
Munchmuseet, MM N 2815.    Brev. Datert 20.11.1904.
« Maleren Ludvig Ravensberg Kgl. Fuldm. Grønvold Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2816.    Brev. Datert 25.11.1904.
« Maler Ludvig Ravensberg a{ … }dr. Kgl. Fuldm. Grønvold  … tensgd 1 Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2817.    Brev. Datert 4.12.1904.
«Maa have 300 hilsen»
Munchmuseet, MM N 2818.    Brev. Datert 5.12.1904.
« Stensgd 1 Kristiania Norwegen»
Munchmuseet, MM N 2819.    Brev. Datert 9.12.1904.
« Hrr Maler Ludvig Ravensberg Kgl. Fuldm. Grønvold Stensgd 1 Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2820.    Brev. Datert 3.12.1904.
« Hrr Maler Ludvig Ravensberg Kgl. Fuldm. Grønvold Stensgd 1 Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2821.    Brev. Datert 21.12.1904.
« Maleren Ludvig Ravensberg Kgl. Fuld. Grønvold Stensgd 1 Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2822.    Brev. Datert 30.12.1904.
« Hr. Maler Ludvig Ravensberg Kgl. Fuldm. Grønvold Stensgd 1 Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2823.    Brev. Datert 14.12.1905.
« Hr Maler ‹Ludvig› Ravensberg Adr Kgl. Fuldmægtig Grønvold Stensgd 1. Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2824.    Brev. Datert 15.1.1905.
« Maleren Ludvig Ravensberg S Kgl. Fulm. Grønvold Stensgd 1 Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2825.    Brev. Datert 30.1.1905.
« Jeg må give min tapre Hær underretning om min Fremrykning Jeg reiser imorgen til Prag for selv at lede Hovedslaget – Der forestår vistnok en alvorlig Dag – hele den samlede { … }Hær – 200 Afdelinger { … }står nu»
Munchmuseet, MM N 2826.    Brev. Ikke datert.
« Maleren Ludvig Ravensberg Kgl. Fuldm. Grønvold Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2827.    Brev. Datert 7.2.1905.
« Maleren Ludvig Ravensberg Kgl. Fuldm. Grønvold Stensgd. 1 Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2828.    Brev. Datert 10.2.1905.
« Hr. Maler Ludvig Ravensberg Kgl. Fuldm. Ravensberg Stensgade 1 Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2829.    Brev. Datert 2.3.1905.
« Til Maleren Ludvig Ravensberg Stensgd. 1 Kristiania Norwegen»
Munchmuseet, MM N 2830.    Brev. Datert 3.8.1905.
« Maleren Ludvig Ravensberg { … }Kgl. Fuldm. Grønvold KristianiaStensgd /III»
Munchmuseet, MM N 2831.    Brev. Datert 11.8.1905.
« { … }Maleren Ludvig Ravensberg Adr. (Kgl.) Fuldm. Grønvold ??? Stensgd 1 Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2832.    Brev. Datert 19.8.1905.
« Hr Maler Ludvig Ravensberg Kgl Fuldm. Fr. Grønvold Stensgd. 1 Kristiania –»
Munchmuseet, MM N 2833.    Brev. Datert 30.8.1905.
« Hr {L}Maler Ludvig Ravensberg Kgl. Fuldm Grønvold Stensgd 1 Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2834.    Brev. Datert 26.9.1905.
« Hr. Maler Ludvig Ravensberg Kgl. Fuldm. Grønvold. Stensgd. 1 Kristiania Norwegen»
Munchmuseet, MM N 2835.    Brev. Datert 24.9.1905.
« Hr Maler Ludvig Ravensberg Kgl. Fuldm. Grønvold Stensgd 1 Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2836.    Brev. Datert 28.11.1905.
« Herr Maler Ludvig Ravensberg Stensgd 1 Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2837.    Brev. Datert 4.3.1893.
« Maler Ludvig Grønvold T{ … }eresegade Hersteds –»
Munchmuseet, MM N 2838.    Brev. Datert 14.8.1906.
« Maleren Ludvig Ravensberg Stensgd 1 KristianiaKristiania»
Munchmuseet, MM N 2839.    Brev. Datert 3.10.1906.
« Maleren Ludvig Ravensberg Stensgade 1 Kristiania Norwegen»
Munchmuseet, MM N 2840.    Brev. Datert 10.10.1906.
« Maleren Ludvig Ravensberg Stensgd. 1 Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2841.    Brev. Datert 27.11.1906.
« Herr Maler Ludvig Ravensberg Stensgade 1 Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2842.    Brev. Datert 24.6.1906.
« Maleren Ludvig Ravensberg Kgl. Fuldm. Grønvold Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2843.    Brev. Datert 6.7.1906.
« Ludvig Ravensberg Kgl. Fuldm. Grønv{ … }old, Stensgd. 1 Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2844.    Brev. Datert 25.10.1906.
« Kopenhagen Café Bernina»
Munchmuseet, MM N 2845.    Brev. Datert 31.10.1906.
« Kopenhagen Hr Maler H. Lund Nørre allé 49»
Munchmuseet, MM N 2846.    Brev. Datert 23.12.1906.
« Hrrn { … }Maler Ludvig Ravensberg Stensgd 1 Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2847.    Brev. Datert 13.1.1907.
«»
Munchmuseet, MM N 2848.    Brev. Datert 20.1.1907.
« Hr Maler Ludvig Ravensberg Stensgd 1 Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2849.    Brev. Datert 30.1.1907.
« Maler Ludvig Ravensberg Stensgd 1 Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2850.    Brev. Datert 3.2.1907.
« Hr Maler Ludvig Ravensberg Stensgade 1 Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2851.    Brev. Datert 27.8.1907.
« Hr Maler Ludvig Ravensberg Stensgd 1 Kristiania Norwegen»
Munchmuseet, MM N 2852.    Brev. Datert 31.12.1907.
« Hilsen fra den graasprængte fra den yderste nøgne Café til de tvende Kjæmper – Brev følger –»
Munchmuseet, MM N 2853.    Brev. Datert 8.3.1908.
« Herr Maler Ludvig Ravensberg Stensgade 1 Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2854.    Brev. Datert 12.3.1908.
« Herr Maler Ludvig Ravensberg Stensgd. 1 Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2855.    Brev. Datert 7.5.1908.
« Maleren Ludvig Ravensberg Stensgd 1 Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2856.    Brev. Datert 25.10.1908.
« Herr Maler Ludvig Ravensberg Stensgd 1 Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2857.    Brev. Datert 17.12.1908.
« Maleren Ludvig Ravensberg Stensgade 1 Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2858.    Brev. Datert 14.5.1908.
« Herr Maler Ludvig Ravensberg Stensgd 1 Kristiania Norwegen»
Munchmuseet, MM N 2859.    Brev. Datert 21.5.1908.
« Hern Maler Ludvig Ravensberg Stensgd 1 Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2860.    Brev. Datert 30.5.1908.
« Herr Maler Ludvig Ravensberg Stensgd 1 Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2861.    Brev. Datert 6.7.1908.
« Hr Maler Ludvig Ravensberg Stensgd 1. Kristiania Norwegen»
Munchmuseet, MM N 2862.    Brev. Datert 29.8.1908.
« Hrr Maler Ludvig Ravensberg Stensgd 1 Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2863.    Brev. Datert 4.2.1909.
« Maleren Ludvig Ravensberg Stensgade 1 Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2864.    Brev. Datert 28.2.1909.
« Jeg har osså naturligvis fået ‹Mas› denne Henrik Lund – Jeg får ikke mit Billede ud {f}af ham – og jeg agter ikke at forære ham Billedet –»
Munchmuseet, MM N 2865.    Brev. Datert 8.3.1909.
« Maleren Ludvig Ravensberg Stensgade 1 Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2866.    Brev. Datert 17.3.1909.
« Maleren Hrr Ludvig Ravensberg Speilsalen (Aften) Grand Hotel Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2867.    Brev. Datert 22.3.1909.
« Maleren Ludvig Ravensberg { … }Stensgade 11 Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2868.    Brev. Datert 2.4.1909.
« Maleren Ludvig Ravensberg Stensgd 1 Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2869.    Brev. Datert 6.4.1909.
«Vil Du gjøre mig den Tjeneste at opspore Petersen og Waitz Trykkeri og bestille 20 Tryk af hver Tegning – Det må ikke være på det Glans- papir han før har trykket på – Mygt Papir der ikke trækker – Jeg bestiller snart flere –»
Munchmuseet, MM N 2870.    Brev. Datert 10.4.1909.
« Hr Maleren Ludvig Ravensberg Stensgd 1 Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2871.    Brev. Datert 12.4.1909.
« Maleren Ludvig Ravensberg Stensgd 1 Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2872.    Brev. Datert 13.4.1909.
« Maleren Ludvig Ravensberg Stensgd 1 Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2873.    Brev. Datert 19.4.1909.
« Maleren Ludvig Ravensberg Stensgd 1 Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2874.    Brev. Datert 20.5.1909.
« Maleren Ludvig Ravensberg Stensgd 1 Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2875.    Brev. Datert 22.7.1909.
« Hr. Maleren Ludvig Ravensberg Stensgt IIII Christiania»
Munchmuseet, MM N 2876.    Brev. Datert 21.9.1909.
« Hr Maler Ludvig Ravensberg Stensgade 1 Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2877.    Brev. Datert 1.11.1909.
« Maleren Ludvig Ravensberg Stensgade 1 Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2878.    Brev. Datert 19.11.1909.
« Hr Maler Ludvig Ravensberg Stensgd 1 Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2879.    Brev. Datert 20.12.1909.
« Hr Maler Ludvig Ravensberg Stensgade 1 Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2880.    Brev. Datert 13.1.1912.
«Jeg vilde gjerne tale med Dig – ring op Mossenten Kl. 4 {eller}og Kl 7 hvis { … }jeg ikke først er at træffe –»
Munchmuseet, MM N 2881.    Brev. Datert 14.1.1910.
« Maleren Ludvig Ravensberg Stensgd 1 Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2882.    Brev. Datert 7.5.1910.
«Nu ædle Ridder jeg venter på at høre om din videre Beskatning af den indtagne og herjede By – Hva er Dit Telefon- nummer – Hils så mange Gange de udmærkede Kunstens Riddere Roderne – Jeg glæder mig til engang til at se hilse på dem og se mine Samlinger Ligeledes ma‹{ng}sse› Hilsener til Kajanus – Fortæl ham at jeg vil modellere den grædende Pige»
Munchmuseet, MM N 2883.    Brev. Datert 20.3.1911.
« Greven af «Skrubben» og Herren til Ramme og Aasgaardstrand sender Capitols stolte { … }Erobrer sin Hilsen – og takker for {D}de glædelige Bulletiner»
Munchmuseet, MM N 2884.    Brev. Datert 21.1.1912.
« Jeg har været i en lang Periode af Blækskræk – rent umulig til Skrivning så jeg har forsømt at give Dig Underretning fra Krigsskuepladsen – Man samler ind til Indkjøb af Dekorationerne – Jeg tror dog næppe man faar drevet mer op end 15000 Kr – Nordan var slukøret da jeg traf ham – Han havde stemt forat være med os andre – Jeg lever på Skrubben hvor jeg liker mig best – Kristiania- fjorden er ikke helt for mig – Jeg har en annen Husholderske Inga er hos Juel – Jeg { … }var nylig { … }hos Roedes – hvor mine Billeder hænger udmærket –»
Munchmuseet, MM N 2885.    Brev. Datert 13.2.1912.
« Maleren hr. Ludv. Ravensberg Adr. hr. kgl. fuldm. Grønvold ‹Stensgd 1› Via di Monte Tarpeo, 69 la famiglia Mongarelli Roma Italia Bedes omadressert»
Munchmuseet, MM N 2886.    Brev. Datert 22.10.1912.
« Maleren Ludvig Ravensberg Stensgd 1 Hersteds»
Munchmuseet, MM N 2887.    Brev. Datert 16.11.1912.
«Kan Du ikke se ned imorgen Søndag på Victoria Hotel{,}– Kl. 12.»
Munchmuseet, MM N 2888.    Brev. Datert 31.12.1912.
« Maleren Ludvig Ravensberg Stensgd 1»
Munchmuseet, MM N 2889.    Brev. Datert 6.4.1913.
« Maleren Ludvig Ravensberg Kgl. Fuldm. Grønvold Stensgd 1 Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2890.    Brev. Datert 6.3.1913.
« Gode Nyheder – {i}Ingen Nyheder – Jeg haaber det er så Har forresten af og til hørt fra Dig gjennem Venner – La mig få høre lidt –»
Munchmuseet, MM N 2891.    Brev. Datert 22.7.1913.
« Maleren Ludvig Ravensberg Stensgd 1»
Munchmuseet, MM N 2892.    Brev. Datert 23.3.1914.
«  …  Maleren Ludvig Ravensberg Hotel l’Europe’Europe, Via ‹Vitoria› 98, Via ‹Vitoria› 98 Kgl. Fuldmægtig Fr. Grønvold CataniaCataniaStensgd 1 SiciliaSiciliaKristiania ItaliaItalia
Munchmuseet, MM N 2893.    Brev. Datert 28.10.1914.
« Maleren Ludvig Ravensberg {S}Adr. Kgl. Fuldm. Grønvold Stensgade 1 Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2894.    Brev. Datert 20.11.1914.
« Maleren Ludvig Ravensberg Stensgd 1 Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2895.    Brev. Datert 24.11.1914.
« Maleren Ludvig Ravensberg Stensgd 1 Hersteds –»
Munchmuseet, MM N 2896.    Brev. Datert 2.12.1914.
« Maleren Ludvig Ravensberg Stensgade 1 Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2897.    Brev. Datert 10.1.1915.
« Maleren Ludvig Ravensberg Stensgd 1 Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2898.    Brev. Datert 30.11.1917.
« Maleren Ludvig Ravensberg Stensgade 1 Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2899.    Brev. Datert 31.7.1919.
« Maleren Ludvig Ravensberg Adr. Kgl. fuldm. Grønvold Stensgd 1»
Munchmuseet, MM N 2900.    Brev. Datert 8.8.1919.
«Jeg blir i byen et par dage ring på –»
Munchmuseet, MM N 2901.    Brev. Datert 18.10.1922.
« Maleren Ludvig Ravensberg – Adr. Kgl. fuldm. Fr. Grønvold Stensgd 1»
Munchmuseet, MM N 2902.    Brev. Datert 5.10.1920.
«Jeg har planer om at reise over Nizza{ … }tilbage til Norge over { … }Tyskland – Fortæl når Du reiser og giv mig Din adresse så kunde vi kanske træffes på veien»
Munchmuseet, MM N 2903.    Brev. Datert 7.10.1920.
«»
Munchmuseet, MM N 2904.    Brev. Datert 13.10.1920.
« Havde nok lyst til Nizza men jeg tror jeg kommer denne gang til at reise hjemover over Tyskland – Mulig over jul tar jeg mig en tur sydover»
Munchmuseet, MM N 2905.    Brev. Datert 29.12.1920.
« Monsieur Ludvig Ravensberg Adr. Chateau de Vernon Joyeuse Ardeche Frankrig»
Munchmuseet, MM N 2906.    Brev. Datert 1.5.1922.
« …  Maleren Ludvig Ravensberg Adr. Kgl. {f}Fuldm Grønvold Stensgd 1 KristianiaNorwegen»
Munchmuseet, MM N 2907.    Brev. Datert 8.5.1922.
« Stensgade 1 Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2908.    Brev. Datert 11.5.1922.
«»
Munchmuseet, MM N 2909.    Brev. Datert 27.5.1922.
« Nu er da det hele iorden og mange tak for vel udført arbeide –»
Munchmuseet, MM N 2910.    Brev. Datert 30.5.1922.
« Stensgd 1 Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2911.    Brev. Datert 31.5.1922.
« Herr Maler Ludvig Ravensberg Stensgd 1 Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2912.    Brev. Datert 22.6.1922.
« Stensgd 1Grønvold III Kristiania Norwegen»
Munchmuseet, MM N 2913.    Brev. Datert 25.6.1922.
« Stensgd { … }1Grønvold Kristiania\III/ Norwegen\ … 
Munchmuseet, MM N 2914.    Brev. Datert 8.9.1922.
« Maleren Ludvig Ravensberg adr. Stensgd. 1»
Munchmuseet, MM N 2915.    Brev. Datert 23.1.1924.
« Maleren Ludvig Ravensberg Adr. Kgl. fuldm. Fr Grønvold Stensgd 1 Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2916.    Brev. Datert 19.2.1926.
« Maleren Ludvig Ravensberg Stensgd. 1»
Munchmuseet, MM N 2917.    Brev. Datert 23.5.1926.
«Jeg havde så gjerne været oppe hos Eder før min lille reise til utlannet – Du vet det har længe været mit ønske men Du ved det osså har været mig umuli – lisså umuli som det var mig i tidligere dage at ga{ … }a over Rosenkrantzgaden til Grand – Pladsskræk i en annen form –»
Munchmuseet, MM N 2918.    Brev. Datert 26.5.1926.
« Stensgade 1 Oslo Norge»
Munchmuseet, MM N 2919.    Brev. Datert 26.12.1926.
«»
Munchmuseet, MM N 2920.    Brev. Datert 12.3.1927.
« Hilsen fra den altid evige stad – Kan { … }hilse fra Livias yndige boudoirer – fra Democletians vældige spisestue på hvis marmorpla …  jeg spaserede – fra Neros rum – fra de lange gange hvor {K}Caligula fandt på sine grusomheder – Her er godt at være –»
Munchmuseet, MM N 2921.    Brev. Datert 13.10.1927.
«»
Munchmuseet, MM N 2922.    Brev. Ikke datert.
« Maleren Ludvig Ravensberg Stensgade 1»
Munchmuseet, MM N 2923.    Brev. Datert 1922.
«Chr. Mustad»
Munchmuseet, MM N 2924.    Brev. Datert 1927.
«Indbydelse til Aabningsdagen af Munchudstillingen i Nationalgalleriet»
Munchmuseet, MM N 2925.    Brev. Datert 1927.
« Jeg reiser bort fra åbningsbesværlighederne af udstillingen og h{ … }åber at vi når det værste er over træffes»
Munchmuseet, MM N 2926.    Brev. Ikke datert.
« Jeg har havt med tandlæge at gjøre derfor har jeg ikke været { … }til stede – Omtrent sikkert er jeg at træffe i telefon på Skøien 12 ½ og enten kl. 9 aften på Skøien eller Holmenkollen – Vi får ta en tur oppe på Tryvandshøiden og Frognersæteren igjen – Men skriv et kort med»
Munchmuseet, MM N 2927.    Brev. Ikke datert.
«Jeg sender med min hvide pegasus æbler og hjertelig hilsen til de to ensomme i Stensgade{til}fra den ensomme på Ekely –»
Munchmuseet, MM N 2930.    Brev. Ikke datert.
«Muligt Tivoli‹!› Mød Kl. 6 ½ Vasteson – Hvis ikke telefoner imorgen hjem Kl. 11»
Munchmuseet, MM N 2931.    Brev. Datert 1920.
« Tak for brevene – Jeg skulde gjerne været med til Verdun – det var en oplevelse –»
Munchmuseet, MM N 2932.    Brev. Ikke datert.
« Maleren Ludvig Ravensberg Stensgd. 1 Adr. Kongelig Fuldmægtig Grønvold»
Munchmuseet, MM N 2933.    Brev. Ikke datert.
« Maleren Ludvig Ravensberg { … }Kgl. Fuldmægtig Fr. Grønvold Stensgd 1»
Munchmuseet, MM N 2934.    Brev. Datert 1912.
« Maleren Ludvig Ravensberg Stensgt. 1»
Munchmuseet, MM N 2935.    Brev. Ikke datert.
« Maleren Ludv. Ravensberg Kgl. Fuld Grønvold Stensgt 1»
Munchmuseet, MM N 2936.    Brev. Ikke datert.
«Vil Du være behjælpelig med en oxesteg idag kl. 6»
Munchmuseet, MM N 2937.    Brev. Ikke datert.
«er Du snil – ved 11 tiden form eller 8 aften snarest»
Munchmuseet, MM N 2938.    Brev. Ikke datert.
« Du må takke Din far hjerteli fordi han har foræret mig sin bok – Det vil si jeg har ennu ikke funnet { … }det gådefulde sted hvor Du har lagt den – Jeg har selv kjøbt et exemplar og jeg læser i den med overordentlig interesse { … }–»
Munchmuseet, MM N 2939.    Brev. Ikke datert.
«La mig i al { … }hast skrive til Dig at jeg går med på at sælge ‹Stjerneskin› for 1000 Kr. men det bør holdes hemmeli – på Grund af Galleriet –»
Munchmuseet, MM N 2940.    Brev. Ikke datert.
« Kom ‹ned› s{ … }trax – Hvis ikke {R}ring eller kom Regina kl. 5»
Munchmuseet, MM N 3332.    Brev. Datert 1.9.1906.
« Maleren Ludvig Ravensberg Stensgd 1. Kristiania Norwegen»
Munchmuseet, MM N 3333.    Brev. Datert 1906.
«Vil Du gjøre mig nok en Tjeneste – Hvis Du kan huske Dig et Interieur der passer til den store Salen i Gespen Gjengangere af Ibsen samt Stoler Borde Betræk og lignende  … rde Du mig en stor»
Munchmuseet, MM N 3334.    Brev. Datert 17.11.1906.
« Maler Ludvig Ravensberg Stensgd 1 Kristiania»
Munchmuseet, MM N 3335.    Brev. Datert 1906.
«{H}Vil Du give mig nogle Detaljer af et Blomsterværelse – Hvordan Åbningen til Hovedrummet er –»
Munchmuseet, MM N 3336.    Brev. Datert 1906.
«Tusind Tak for Hjælpen Møblerne er ankomne – men jeg har endnu ikke fået Beskjed på om de er udtaget af Kasserne Det er meget vanskeligt at have med et Theater at gjøre – jeg vil ikke oftere gjøre det –»
Munchmuseet, MM N 3337.    Brev. Datert 27.10.1906.
« Maleren Ludvig Ravensberg Stensgd 1 Kristiania Maler Henrik Lund Nørre Allé 49 Kjøbenhavn, N»
Munchmuseet, MM N 3338.    Brev. Datert 11.9.1906.
« Hr Maler Ludvig von { … }Ravensberg Stensgade 1 Kristiania ‹Kristiania›»
Munchmuseet, MM N 3339.    Brev. Datert 4.10.1906.
« Maleren Ludvig Ravensberg Stensgade 1 Kristiania»
Munchmuseet, MM N 3774.    Brev. Datert 28.9.1904.
«Vil Du være så snil at { … }bringe indlagte Brev og Notits op til Morgenbladet – jeg synes Morgenbladets Pligt er at ta den ind – Morgenbladet indtog den eneste nedrakkende Kritik jeg fik – Men Uds Jeg har aldrig bleven så udmærket behandlet i Pressen –»
Munchmuseet, MM N 3775.    Brev. Datert 29.9.1903.
«Munch og Gierløff indbyder til afskedsmiddag»
Munchmuseet, MM N 3776.    Brev. Datert 29.9.1903.
«Landstormen indkaldes. Fienden overskredet grænsen. Rigshospi- talet varslet, reserverer tre pladse. Stor afskedsillumination. Uigjenkaldelig sidste gang. Grand 8-tiden.»
Munchmuseet, MM N 3777.    Brev. Datert 1904.
«Jeg kommer desværre eller heldigvis ikke til Tandlægen – Det viste sig at Hullet blot var e{n}t udfaldet {s}Stykke – Jeg blev af hed Vin beruset i Staden og komm melan- kolsk tilbage –»
Munchmuseet, MM N 3778.    Brev. Datert [??].2.1907.
«Det er den skidne Trondhjemmerjøde Bødtkers Onkel ikke Diriks der har solgt mig for anden Gang –»
Munchmuseet, MM N 3779.    Brev. Datert 10.11.1904.
« Dette i Hast»
Munchmuseet, MM N 3780.    Brev. Datert [??].3.1907.
«Herved sender jeg Dig Kritiker som viser at {H}Værelset blev bra – Du kan tro jeg har overhøvlet – Theateret på Grund af dets uforskammede Opførsel – Du kan altså oplyse mine Landsmænd»
Munchmuseet, MM N 3781.    Brev. Ikke datert.
«Vil Du komme med Automobilen eller møde Kl. 3 Original Pilsener»
Munchmuseet, MM N 3782.    Brev. Ikke datert.
«Er på Victoria imorgen Lørdag kl. 1 –»
Munchmuseet, MM N 3783.    Brev. Ikke datert.
«Kan Du bli med Autoen hidned – jeg sidder { … }hos Jappe – Vilde tale med Dig i Anledning Hagen og et Gaardkjøb»
Munchmuseet, MM N 3784.    Brev. Datert 1917.
«Gravuren til {f}Fru Kjennerud ligger til afhentning hos forgylder Smith»
Munchmuseet, MM N 3785.    Brev. Ikke datert.
«Den sorte Haand har været ude – ‹Han› Indbrud på Grimsrød – Tropperne maa mobliseres»
Munchmuseet, MM N 3786.    Brev. Datert [??].2.1922.
«{ … }Du vil ikke være så snil at komme ud snarest og hente tegningerne Jeg vilde gjerne få sendt Meier-Graefe dem –»

Brev fra Ludvig Ravensberg til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 33 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 906.   Brev. Datert 19.12.1903. 
« Maleren Edvard Munch Lützowstrasse 82. Berlin Deutschland» 
Munchmuseet, MM K 907.   Brev. Datert 06.05.1904. 
« Hochgeborner Mensch, Feltmarskalk & General- krigskomissær, – der Maler Edv. Munch Poste restante Lübeck» 
Munchmuseet, MM K 908.   Brev. Datert 09.11.1904. 
« Maleren Edvard Munch Aasgaardstrand.» 
Munchmuseet, MM K 909.   Brev. Datert 16.11.1904. 
« Maleren Edvard Munch Aasgaardstrand» 
Munchmuseet, MM K 910.   Brev. Datert 28.06.1906. 
« Der Maler Edvard Munch Russischer Hof Weimar Deutschland.» 
Munchmuseet, MM K 911.   Brev. Datert 11.09.1906. 
« Maleren Edvard Munch Bad Koesen Thüringen Deutschland.» 
Munchmuseet, MM K 912.   Brev. Datert 21.10.1906. 
« Maleren Edvard Munch. Hotel Hippodrom am Knie Carlottenburg. Berlin Deutschland» 
Munchmuseet, MM K 913.   Brev. Datert 30.03.1909. 
« Maleren Edvard Munch adresse: Prof. Jacobson Kochsvei 21 Kjøbenhavn» 
Munchmuseet, MM K 914.   Brev. Datert 28.05.1909. 
« Maleren Edvard Munch Skrubben Kragerø» 
Munchmuseet, MM K 915.   Brev. Datert 12.09.1909. 
« Maleren Edvard Munch «Skrubben» Kragerø» 
Munchmuseet, MM K 916.   Brev. Datert 20.12.1909. 
« Maleren Edvard Munch Skrubben. Kragerø» 
Munchmuseet, MM K 917.   Brev. Datert 23.12.1909. 
« Maleren Edvard Munch «Skrubben» Kragerø» 
Munchmuseet, MM K 918.   Brev. Datert 22.02.1910. 
« Maleren Edvard Munch «Skrubben»  Kragerø Norge.» 
Munchmuseet, MM K 919.   Brev. Datert 09.03.1910. 
«Hjærtelig tak for sidst. Jeg har igaar gjort en masse ting, indsendt Alfa og Omega til trykning, assureret udstillingen for kr. 80 000,00- otti tusinde kroner – for en maaned, det kostede circa kr. 50,00. Saa har jeg bestilt rammer til hele Alfa og Omega og de bliver leveret 10 og 10 af gangen. Men jeg har noget langt mere vigtigt at snakke med Dig om. Hr. Christian Mustad har forhandlet længe med mig idag angaaende kjøb, og det er da særlig Madonna, Udover fjorden, og Adam og Eva som er faldt i hans smag. Da jeg ikke helt kjendte priserne, og han vilde vide priser  …  sagde jeg at helt sikkert kunde jeg intet sige, men circa 1500,00 for Madonna, circa 1500,00 for udover fjorden og circa 2000,00 for Adam og Eva. Jeg sagde utrykkelig at jeg ikke helt vidste prisen og forbeholdt mig enhver forandring, dog er det min mening at der overhovedet intet kjøb bliver af hvis vi holder for stive priser.» 
Munchmuseet, MM K 920.   Brev. Datert 09.12.1910. 
« Senor. Don Pintor. Eduardo Munch Villa Ramme. \KragerøHvidsten Noruega.» 
Munchmuseet, MM K 921.   Brev. Datert 23.12.1913. 
« Al IllmoSignor Pittore Edvard Munch Grimsrud. Moss. Norvegia» 
Munchmuseet, MM K 922.   Brev. Datert 29.12.1910. 
« Al Illmo Signore, Signor PittoreEdvardo Munch «Skrubben» \Kr.aniaKragerø Norvegia» 
Munchmuseet, MM K 923.   Brev. Datert 28.02.1911. 
« Al Illmo Signore Signor PittoreEduardo Munch «Skrubben» Kragerø Norvegia \PR Krania/» 
Munchmuseet, MM K 924.   Brev. Datert 18.01.1913. Filologisk kommentar: Brev fra Marna Aall Marcelli til Ravensberg, sannsynligvis videreformidlet til Munch av denne.
«Min mand ber mig skrive til Dem og be Dem om det ikke kunde være mulig at De sendte (lånte) 4–5 av Deres gravurer av Munch ned til utstillingen i Rom.» 
Munchmuseet, MM K 925.   Brev. Datert 21.12.1911. 
« Al Illustrismo Signor Pittore  Munch \HvitstenSkrubben Kragerø Norvegia \P.R/ \Kristiania/» 
Munchmuseet, MM K 926.   Brev. Datert 21.07.1913. 
« Maleren Edvard Munch Grimsrud pr Moss.» 
Munchmuseet, MM K 927.   Brev. Datert 16.09.1913. 
« Maleren Edvard Munch Grimsrud Moss. Norge.» 
Munchmuseet, MM K 928.   Brev. Datert 10.12.1913. 
« Maleren Edvard Munch Grimsrud.Moss. Norvegia» 
Munchmuseet, MM K 929.   Brev. Datert 14.12.1920. 
«  le Peintre artiste Eduard Munch Ekely pr/ Skøien pr/  » 
Munchmuseet, MM K 930.   Brev. Datert 14.12.1943. 
«Alt er jo meget sørgeligt nu og selv er jeg dertil meget syk, saa det blev mig umuligt at faa skrevet til Dig paa Din 80 aarsdag og gratulert, men saa faar det blive en hjærtelig julehilsen og ønske om at Du maa faa en saa god jul som mulig under de nuværende omstendigheter, det er vel ogsaa usikkert om vi nogen- sinde sees igjen, men jeg vil haabe paa det alligevel. I fire aar har jeg nu sittet i complet ensomhet paa mit værelse her utenfor Stockholm som i en celle, og ser aldrig et menneske, men livet, som engang var, minderne helt fra barndommen, familien, vennerne, episoderne, alt passerer revue for mig her i min ensomhet vi forstod ikke hvor godt og fredeligt vi havde det den gang mot nu, hvor livet viser sine rovtænder og \alt/ males og æltes om hinanden i apokalyptisk stil.» 
Munchmuseet, MM K 931.   Brev. Datert [??].[??].1909. Filologisk kommentar: Brev fra Halfdan Nobel Roede til Ravensberg, sannsynligvis videreformidlet til Munch av denne. Innholdet i brevet blir kommentert av Munch i MM N 2878
«I disse Dage har jeg været endel sammen med en af Berlins første Dirigenter – en meget hyggelig og morsom mand ved Navn Oskar Fried.» 
Munchmuseet, MM K 932.   Brev. Ikke datert. 
«Hermed følger altsaa min erklæring, det vilde ellers vært bra om vi havde kunnet confereret med hinanden, men jeg haaber det klarer sig!» 
Munchmuseet, MM K 933.   Brev. Datert 21.11.19[??]. 
«Undertegnede, der var tilstede under Hr. Steinbarths oplæsning af den kontrakt, der blev indgaaet mellem ham og maleren Munch angaaende et maleri- kjøb sommeren 1913, erindrer følgende: » 
Munchmuseet, MM K 934.   Brev. Datert 18.05.19[??]. 
« Maleren Edvard Munch Ekely /pr Skøien Christiania Norvège» 
Munchmuseet, MM K 935.   Brev. Datert 17.10.1920. 
« Monsieur le Peintre artiste Edvard Munch Hotel Studia 51. Boulvd. St Germain Paris.» 
, .   Brev. .  
Munchmuseet, MM K 951.   Brev. Datert 22.11.1906. 
«Hjærtelig tak for sidst, nu er vi begge vel hjemme igjen, Du i Kösen, jeg her i Christiania igjen I Kjøbenhavn blev det en forfærdelig rangel, men saa var det ogsaa de dage i hvilke man feirede anarkiets yppersteprest Hans Jæger i anledning af hans Bibel. Jeg har nu været omkring i byen og seet paa møbler, i «Husfliden» paa hjørnet af Karl Johan og Universitetsgaden har jeg fundet de bedste. Jeg fandt nogle pene trælænestole af mørkegrønt lakerede med udskjæringer eller rosemalinger, de virkede meget morsomt, faconen omtrent som paa figur 1» 
Munchmuseet, MM K 5332.   Brev. Datert 01.06.1922. 
«Jeg ser af dine to sidste breve fra Dolder Grand Hotel at Du nu er kommen Dig til ro i høiden og at udstillingen paa det nærmeste er ordnet, og naar Du siger at det hele er ordnet saa gaar jeg ud fra at alle de af mig afsendte billeder er kommen lykkeligt frem.» 

Ludvig Ravensberg er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 327.   Brev fra Sigurd Høst. Datert 21.07.1909. Se s. 2
« Hils Ravensberg saa meget, hvis han endnu er i Kragerø. Lolly sender sine bedste hilsener.»
Munchmuseet, MM K 335.   Brev fra Sigurd Høst. Datert 24.11.1910. Se s. 1
«Ravensberg talte om en stor ut- bygning du hadde latt bygge til Skrubben – stort nok til at male «Historien» færdig. Ja nu nærmer sig vel den tid da dit store dekorationsarbeide er fuldendt. Læste jo et par ord om det i «Tidens Tegn», men kunde jo ikke faa noe bedre indtryk end det jeg hadde av den lille gjengivelse. Det maa vel nu være utenfor al tvil at dit»
Munchmuseet, MM K 335.   Brev fra Sigurd Høst. Datert 24.11.1910. Se s. 4
«Fra Ravensberg hadde jeg kort forleden, han er jo som skapt for Spaniens land, svælger i store kunstnernavne og alskens herlighet.»
Munchmuseet, MM K 336.   Brev fra Sigurd Høst. Datert 19.12.1910. Se s. 2
«en gaade. Ti vistnok vidste jeg at du var energisk, men at male stor- verker, kjøpe hus og flytte ind i det slæpende paa dekorationer og utkast tyder paa en forbausende sjælskraft. Og alt dette uten Ravensberg!»
Munchmuseet, MM K 772.   Brev fra Jappe Nilssen. Datert [??].[??].1910. Se s. 2
«Din frænde Ravensberg ser jeg gudskelov aldrig; men jeg hørte idag, at han en af disse dage skulde reise til Spanien, invitert af en eller anden rigmand som reisefælle. Han har skabt sig sin egen spe- cialitet, den gode herre, og den ser jo ud til at gavne ham.»
Munchmuseet, MM K 773.   Brev fra Jappe Nilssen. Datert 09.03.1910. Se s. 1
«Angående Ravensbergs mangehånde optræden vil jeg for øieblikket ikke skrive stort; dertil er jeg endnu for oprørt. Jeg kan kun sige, at forargelsen over hans opførsel er almindelig blandt alle, som har hørt om den. Du må jo også indrømme, at Thiis for exempel måtte blive en smule forbauset, da han kom tilbage fra sin reise og blev mødt fra alle kanter med den besked, at det var Ravensberg, som havde greiet den hele udstilling, og at han selv gik omkring og fortalte det. Til mange af mine venner har han sagt det samme. Medens hemmeligheden var, at han først indfandt sig, da alt var ordnet. Thiis henvendte sig strags til de arbeidsfolk, vi den hele tid har havt der –»
Munchmuseet, MM K 817.   Brev fra Harald Nørregaard. Datert 20.04.1909. Se s. 1
«Ravensberg spurte mig iforgaars, om det var saa at jeg kom skulde reise ned for at følge dig fra Kjøbenhavn, og jeg svarte ham hertil – som jeg har gjort tidligere, at jeg hadde lovet dig, naar du sendte bud efter mig, at reise ned til dig, hvis det var mig mulig. Det forbauser mig derfor litt, at du i ditt brev skriver: «Det er skade jeg ikke kan faa dig til ledsagelse, da du jo ikke har tid.» Hvem har sagt dig det? Jeg har ikke til nogen sagt at jeg ikke hadde tid, og jeg maatte altid kunde ordne mig saa at jeg blev borte de 3–4 dage som skulde til for at hente dig i Kjøbenhavn. Derimot vilde jeg ikke kunne ofre en 14 dage efterpaa for at følge dig paa landet her. Det maatte du faa Ravensberg eller en anden til. Jeg hadde tænkt mig, at vi kunde kjøre op til mig i den aarle morgenstund, og at du kunde bli der i min faste borg, til du i følge med Ravensberg drog ut paa landet. Saa fik du ogsaa se mit hus og mine børn. – Jeg kommer ikke til at reise til Kjøbenhavn i noget andet anliggende.»
Munchmuseet, MM K 852.   Brev fra Aase Nørregaard. Datert 30.09.1904. Se s. 1
« Jeg var meget bedrøvet over at jeg ikke var hjem- me da De var paa visit, havde De bare ringt op i telefonen saa havde jeg git syskolen en god dag. Forøvrigt tak for hilsen gjennem Ravensberg, den blev nøiagtigt overleveret og jeg følte mig meget skyldbetynget. Jeg haaber De finder undskyl- dende momenter i de vidunder- lige resultater. De skulde bare se en lys lillafarvet saa vilde De sikkert tilgi mig.»
Munchmuseet, MM K 858.   Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].01.1905. Se s. 3
«aften. Har De læst det. Hvis ikke skal jeg sende Dem bogen øieblikkelig. Den er udmerket, jeg har læst den 4 gange. Skriv bare et brevkort. I aften har Ragna Nilsen skrevet en anmeldelse som mærkelig nok er udmerket. Læser Du Morgenbladet? – der er den nemlig. Ligeledes havde Nils Kjær en udmærket artikkel om den i «Verdens Gang».      – I Morgenbladet stod artiklen om Dig ogsaa. Hvis Du ikke har seet den. –      Af Ravensberg hørte jeg det ikke blev noget af senator malingen. Du kommer kanske snart hjem da. Eller hvordan? Skriv lidt om Dine planer, og om forøvrigt hvordan Du har det. – Thorsteinson optraadte for for noen uger siden atter paa skuepladsen»
Munchmuseet, MM K 924.   Brev fra Ludvig Ravensberg. Datert 18.01.1913. Se s. 4
«
alt godt for Deres helbred, kjære herr Ravensberg og med bøn om snarest svar – på min mands vegne»
Munchmuseet, MM K 1140.   Brev fra Jens Thiis. Datert 24.12.1909. Se s. 1
«Om utstillingsloka- lerne får du jo besked av R.»
Munchmuseet, MM K 1142.   Brev fra Jens Thiis. Datert 12.04.1910. Se s. 2
«Jeg \blev/ enig med Ravensberg om \allikevel/ at alle 3 billeder burde sendes til Brüssel og har tillatt mig at døpe billedet så: «Triptyque de l’Homme» 1. Jeunesse 2. Virilité. 3. Vieillesse.»
Munchmuseet, MM K 1182.   Brev fra Jens Thiis. Ikke datert. Se s. 3
«er det jo en mulighet for, at ind- kjøp av malerier kan foretages straks ved utstillingens åpning. Men på mandag begynder vi at hænge op – Ravensberg, Jappe og jeg (de har bedt mig være med på det) og tirsdag eller onsdag falder vel åpningen.»
Munchmuseet, MM K 1388.   Brev fra Walfrid Wasteson, C. W. Blomqvist. Datert 29.03.1909. Se s. 1
«Der er kun en Ramme, som er helt tom, 52×36. lys, men glasset er istykker, saa er der en 3 a 4 rammer med et billede i, hvor der tidligere var to. Udstillingen vil jeg holde aaben sidste dag Torsdag. 1ste April, skal da alt sendes til Bergen? Det er da fortvilet, at de bestilte Raderinger ikke kommer, jeg bliver paa denne maade, ikke færdig med noget, til de som har kjøbt flere exemplarer, mangler altid 1a 2 stykker; der er to ganger sendt Dem fortegnelse over det som mangler, engang skrev Herr Ravensberg og engang jeg; De maa endelig gjøre alvor af at det bestilte kommer, forsaavidt det er at faa?»
Munchmuseet, MM K 1530.   Brev fra Emanuel Goldstein. Datert 10.06.1915. Se s. 1
« Jeg bliver en Maanedstid i Sverig. Min Adresse er Loka, Sverig. Har du faaet Brev fra overretssagfører Sandholt angaaende Udstillingen? – Jeg talte med Ravensberg i København.»
Munchmuseet, MM K 1552.   Brev fra Daniel Jacobson. Datert 13.05.1909. Se s. 1
«
Hilsen til den altid præg- tige Ravensberg, den kvindedårende, ‹ven nesæle›! På gensyn! Hilsen fra de to Fru‹er!›»
Munchmuseet, MM K 1553.   Brev fra Daniel Jacobson. Datert 22.06.1909. Se s. 2
«Tak for Brevet! dejligt langt og næsten læseligt. Det var mig en stor Glæde at høre om Deres Kræfter, Arbejds- lyst og Resultater. Jeg er jo stolt af Dem, og stolt på Deres Vegne! Det morede mig, at «mit» Billede havde gjort Lykke. Når nu bare også nogen vilde købe det. Det «røde» Billede og Helge Rode- billedet ere ophængte, så at jeg daglig har dem for øje! Alt vel på Kliniken, hvor der stadig er fuldt Hus. Vi lukker kun den sidste Halv- del af August. Min Kone har det godt og hilser Dem og Ravensberg hjærtelig takk igen. Klinikens Damer hilser også «den stedse savnede». Fru Tha- ning og Frk. Jørgensen rejser snart til Thüringen m.m. Skriv så snart igen til Deres Ven Profess.»
Munchmuseet, MM K 1554.   Brev fra Daniel Jacobson. Datert 11.10.1909. Se s. 3
«Minder om vort minde rige Samliv for Øje! Som jeg elsker den Radering at Bella E. & Eva M.! Jeg bliver aldrig træt af at se på den. Og det sam- me gælder min Kone, som sender Dem og Ravensberg mange venlige Hilsner!»
Munchmuseet, MM K 1556.   Brev fra Daniel Jacobson. Datert 12.12.1909. Se s. 4
«
Hilsen til Ravensberg. Og et venligt Håndtryk fra»
Munchmuseet, MM K 1562.   Brev fra Linke Jørgensen. Datert 10.02.1910. Se s. 1
«Det var rigtignok en dejlig Hilsen, den De sendte mig gennem Hr. Ravensberg, den skal De have Tak for; De kan da tænke Dem, at Professoren er bleven en Tomme højere af Stolthed over sit Hel- bredelsesværk, men det er jo en ganske menneskelig Følelse, som man kun med et stille Smil kan unde ham!»
Munchmuseet, MM K 1606.   Brev fra Albrecht Schmidt. Datert 24.09.1921. Se s. 1
« Tak for venlige Hilsener fra Dem og min kære Ven Ravensberg – spørg om han rejser med til Paris til Sommer – Ja Goldstein! Vi var Venner lige fra den tidlige Ungdom gennem 35 Aar. Den aandelige Reise (Alruner) som han gennemlevde som Nittenaarig, gjorde ham for altid til en mærket Mand. Den lagde sikkert Grunden til den Hovedpine som mer og mindre plagede ham Livet igennem og som tvang ham til Isolation, der gjorde ham til ikke saa lidt af en – Særling. Han blev som De selv saa træffende sagde, til den Tiger der skjuler sig i Junglen, og som viser Klo og »Ansigt« for atter at forsvinde og gemme sig bort. Hans Penge satte ham som Aarene gir istand til helt ud at nære sine Tilbøjelig- heder, han udviklede sig til at blive en Selvforkæler og en Egoist. Vi er det vel alle; men han var ligesom rendyrket. Smerten forfi- nede hans Modtagelighed og holdt hans gemyt varmt, dette redde- de ham fra den fullstændige Fortabelse – (Fortabelse lyder lidt af  … - de Pant – undskyld.) Han blev en Ven som man betroede alt, man vidste at det var gemt, han selv gav aldrig fortrolige Meddelelser. Lukket som han var i Livet gik han ind i Døden, som kom ham ganske uventet – Ingen kunde være omhyggeligere for sig selv naar det var det mindste i vejen. – »Alruner« blev han aldrig kvit. Som han kælede for sig selv, kælede han for dette sit eneste Værk Livet igennem. Han forberedte, da jeg kort før hans Død talte med ham, en 4de Udgave. Bag al Tilbageholdenhed tror jeg brændte en god Portion Ergærrighed. Han var nok Filosof, men jeg opdagede at han farvede Haaret.»
Munchmuseet, MM K 2724.   Brev fra Albert Kollmann. Datert 12.12.1913. Se s. 1
«Sehr viel habe ich imm Kommentarer an Sie gedacht. Meine Karten haben Sie nicht beantwortet, aber DrGlaser schrieb mir Alles und ich freue mich, dass er Ihr Freund ist. Ich bin alt und schwach, muss den Winter wieder im Sonnenland Italien sein. Ravensberg habe ich nicht gesehn, durch ihn hätte ich gern von Ihnen gehört. Nun kommt Ihr Geburtstag! So sage ich Ihnen hiermit dazu meine herzlichsten Glückwünsche 50 Jahre sind voll und nun wird für Sie die reife kommen.»
Munchmuseet, MM K 2725.   Brev fra Albert Kollmann. Datert 29.12.1913. Se s. 3
«Aufenthalt in Norwegen bei Ihnen und an die liebens- würdigen Freunde Herr Christian GierløffJappe Ludwig Ravensberg Bitte gelegentlich zu grüssen. Der letztere ist wohl noch nicht hier? – ich fragte einige Male im Scandinav. Klub aber kein L.R.!»
Munchmuseet, MM K 2727.   Brev fra Albert Kollmann. Datert 21.01.1914. Se s. 2
«Ludwig Ravensberg ist hier gewesen und nun in Sicilien. Ich habe ihn leider nicht gesehn Rathenau war in Rom und bin ich viel mit ihm zusamm Kommentaren gewesen, was mir sehr grosse Freude gemacht hat. Jetzt ist er wieder in Berlin – Grunewald Königsallée»
Munchmuseet, MM K 2957.   Brev fra Gerhard von Mutius, Deutsche Gesandschaft. Datert 12.03.1920. Se s. 1
«Vor einigen Tagen brachte mir Ravensberg ein so schönes Schwarzweißblatt von Ihnen, nota bene dasjenige, das ich von Ihren Litho- graphien vielleicht am meisten schätze. Ich war ganz umgeworfen, und je länger ich mit dem nunmehr geramten Bilde zusammenlebe, um so tie- fer wird mein Verhältnis zu ihm. Jeder Mensch macht ja mit\aus/ einem Kunstwerk etwas besonderes. Für mich drückt sich in dem Blatt der Gedanke aus, daß der Tod das große Läuterungs- und Reinigungsfeuer des Lebens darstellt, das alles Elende und Mißratene verzehrt und ver- nichtet. Ich bin sehr glücklich, dieses Blatt zu besitzen, und werde es stets als Erinne-»
Munchmuseet, MM K 3128.   Brev fra Gustav Schiefler. Datert 17.05.1908. Se s. 4
«An Herrn Ludvig Ravensberg ist der Katalog abgegangen.»
Munchmuseet, MM K 4374.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1890. Se s. 2
«Med Hensyn til Sommeren, har vi jo ikke taget nogen Bestemmelse, – vi taler om at reise til Aasgaardsstrand, leie der en Beqvæmmelighed saa vi kunde tage mod 3 a 4 Badegjæster, paa samme Tid som vi bortlei{de}\ede/ denne vor Beqvæmmelighed her og fik 300 Kr for Sommeren. – Hvis denne Specu- lation kunde realiseres, var det vist det mest indbringende. – Forresten er det ikke saa godt endnu at bestemme sig. – Her paa Hauketaa er det absolut en fortrinlig Luft. – Ludvig var ude her idag og in- viterede os til Middag imorgen, han fandt ikke Ord til at udtrykke sig med (Du veed han er saa rar) – Ja det er virkeligt et mærkelig triveligt Sted – selv i denne triste triste Tid, har det været godt at bo her. – Du veed alt minder, hvert et gam- melt Møbel, hvert en Bog – ja næsten hver en Ret Mad. – Derfor var det noksaa rart {og}\at/ lave op til Jul – men jeg synes jeg maatte gjøre det saavidt hyggeligt som muligt. –»
Munchmuseet, MM K 4413.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 13.04.1903. Se s. 2
«med Snelag paa Træer og Jord, Solen gjør nok sin Virkning og taer det bort igjen; men det holder fremdeles ved med Kulde og i Eftermiddag har det igjen sneet. – I Paris har det vel og været koldt, tænker jeg; jeg haaber Du er frisk, og– – Det skal blive hyggeligt at see Dig igjen. – – Alt er ved det gamle her hos os, Inger er idag hos \gamle/Fru (Næs) Munch; jeg sidder saa alene, – iforgaars var hun hos Tante «Jette». – Derfra har hun altid Hilsen til Dig fra Ludvig; ja det er vel en snurrig Fyr sin Moders udtrykte Billede i et og alt; – – hos Tante Jette træffer hun ogsaa Ingeborg Møller, – det er en Gjen- ganger af Faderen med Sladderhi- storier og Fortegnelser over  … »
Munchmuseet, MM K 4416.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 04.12.1892. Se s. 1
«Tak skal Du have for Brevet og Kritikkerne; – Du maa ikke tro vi bryr os om Aftenposten, den er jo til alle Tider sig selv. – Det er morsomt at høre, at Du har det godt, det var jo en ypperlig Kritik Andreas oversatte den og Ludvig har expederet den videre til Indtagelse i Dag- bladet. – A. Aubert har allerede forud sendt ind fra tydske Aviser, – nu skulde Rosen Ludvig faa Rosenkrantz Johnsen til at faa denne ind. –»
Munchmuseet, MM K 4417.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.12.1892. Se s. 1
«Mandag 28de – Igaar havde vi Besøg af Fru Grønvold, Ludvig og Sofie – Ludvig bad saameget at hilse, han har begyndt hos Krogh. – hvor han blier stor og nu begyn- der han først at blive voxen at Væsen. –      Laura, der reiste Lørdag Eftermiddag bad at hilse Dig saameget, hun fik med Noder, da hun tænkte at begynde saa smaat at spille deroppe, lære af en Fru Kjerulf, der tager sig meget af hende. –»
Munchmuseet, MM K 4417.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.12.1892. Se s. 3
«Af Dagbladet igaaraftes saa vi, at Du har leiet Atelie og maler A StrindbergAftenposten har ogsaa optaget samme Notits og at Du skal udstille i Berlin. – Du kan sende hid de Kritikker Du vil skal komme i vore Blade, Andreas oversætter dem og Ludvig expederer dem videre. – Bladet med dit Billede og Biografi, kan Du og sende. – –»
Munchmuseet, MM K 4418.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 28.11.1892. Se s. 1
«Mandag 28de – Igaar havde vi Besøg af Fru Grønvold, Ludvig og Sofie – Ludvig bad saameget at hilse, han har begyndt hos Krogh. – hvor han blier stor og nu begyn- der han først at blive voxen at Væsen. –      Laura, der reiste Lørdag Eftermiddag bad at hilse Dig saameget, hun fik med Noder, da hun tænkte at begynde saa smaat at spille deroppe, lære af en Fru Kjerulf, der tager sig meget af hende. –»
Munchmuseet, MM K 4419.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1892. Se s. 3
«Her sender jeg Dig Udklip af Verdens Gang – Du har kanske læst det? – tænk Du bliver ligned med «Besnard» – Ludvig, der med sin bleg lange Ven»
Munchmuseet, MM K 4422.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 23.01.1893. Se s. 1
«Ludvig Grønvold gnaaler saa forskrækkelig paa os, – han vil have Adressen til Max Klinger, som altsaa Du skulle skaffe os – kan Du det? – han ville vist sende tegninger. – Bare nu dette Brev naar Dig; thi vi seer, at der gjøres Forberedelser i Kjøbenhavn til din Udstilling – og da rei ser Du vel derhen. – Selv Aftenposten taer ind Beretnin- gen derom. – Bladet vender sig, som man sier. –»
Munchmuseet, MM K 4429.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.04.1894. Se s. 3
«Ludvig G. er kommen hjem, han har altsaa været hos Dig. – Vi kan vel kan- ske vente ham imorgen, herud. –»
Munchmuseet, MM K 4430.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.04.1894. Se s. 1
«Jeg takker Dig for Pengene, gid Du bare ikke sætter Dig selv i Forlegenheder, jeg er ofte saa bange derfor. – I Søndags var Ludvig Grøn vold herude med sin Moder og Tante Jette; – han havde været sammen med Dig, – fortalte han. Andreas var her ogsaa, Mathilde Myhre kom om Formiddagen og blev til Middag, derefter Oline, – saa det var folk somt den Dag. –»
Munchmuseet, MM K 4449.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 29.11.1906. Se s. 2
«Ludvig havde havt det saa hyggeligt hos Dig, fortalte tante Jette for en Stund siden; da var han i Kjøbenhavn, og havde det der saa selskabeligt. – Jeg ved ikke, om han nu er kommen hjem.»
Munchmuseet, MM K 4450.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 21.12.1906. Se s. 2
«– Du skal forlade Kosen, – det blier vel Savn af det rolige, tænk, at Du har saameget at gjøre for Theateret i Anledning Ibsen Forestillinger, Vi hørte i Husflidsf, at Du havde bestilt for 400, det var morsomt, – Ludvig havde ikke været lidet stolt af denne Bestilling. – –»
Munchmuseet, MM K 4456.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 04.02.1907. Se s. 3
«Vi har det bra, – jeg holder mig inde, naar det er stridt koldt \og aldrig i Byen/ og har derved undgaaet Forkjølelser, som ellers har været saa almindelige blandt Folk i Vinter. Inger har ogsaa været frisk. –      Hun var forleden i Geburtsdagfest hos gamle Tante Jette, – sammen med Melbyes og Grams og de øvrige af Familien, Ludvig har hun ikke truffet siden han var i Berlin, – det er da sørgeligt, at han ikke sætter i»
Munchmuseet, MM K 4496.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.12.1902. Se s. 2
«Inger var sammen med Ludvig hos Tante Jette og han synes det var saa overordenligt prægtigt for Dig. – – O, ja du skal da blive tilkomne alle disse X. – Nu nylig stod der i en Kritik over Blomqvist Udstilling over forskjellige Kunstnere, – jeg troer det var en Juleudstilling – en hel Del Ros over en ung begavet Kunstner der valgte den «slagne Landevei.» – X under. Det var i Aftenposten. – –»
Munchmuseet, MM K 4510.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 16.11.1904. Se s. 1
«Nu er Du da færdig med Udstillingen, den blev jo motaget godt i Pressen og afsluttet godt ved Thiis Foredrag, havde dette kommet før havde det været heldigt for Besøgende og Salg. – – Aftenposten blier jo sig selv ligt –      Jeg blev æng- stelig igaar, da Inger hørte af Ludvig, at Du frygtet for Influenca. Det er jo saadant mørkt vaadt Veir,»
Munchmuseet, MM K 4512.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 13.03.1905. Se s. 1
«Det er Holmenkoldag, men just ikke glimrende Veir, fra Vinduerne seer det stygt ud paa den Kant ganske sortgraat, saa det ville være underligt om der kunne desuagtet blive Rend. Inger er i Byen, jeg sidder derfor saa alene, og nu vil jeg da gjøre Alvor af at skrive. Inger var hos Grønvolds igaar, og da sagde Ludvig, at han sendte sine Breve til Mittelstasse 82\53/. – Det var dette jeg ikke rig- tig turde gjøre, og har derfor»
Munchmuseet, MM K 4768.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 09.03.1902. Se s. 1
«– Der var bleven Tale om Andreas Giftermaal \igaar hos Tante J./, alle var enige i, at det var en stor Lykke for Dig at Du blev løsreven, – Ludvig ud- talte sig stærkt imod T.L. hun er vel forstaat for sin Mani blandt hans Bekjendte.»
Munchmuseet, MM K 5099.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 13.07.1896. Se s. 3
«Vi seer Strøm af og til herude i lang Spadserfrakke slekket, med sin tykke Frue. – Jeg har ikke meget at fortælle Dig, alt er ved det gamle. Ludvig er kommet hjem, holder paa at male Løkken. –»
Munchmuseet, MM K 5106.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 22.03.1904. Se s. 4
«9 April Tænk nu har mit Brev lagt i over 8 Dager igjen og ventet paa din Adresse,– men nu forstaar vi, at Du mener at vi \skal/ sende til den gamle Adresse 82 Berlin, og saa faaer jeg da endelig faa mit Brev afsted – Alt er ved gamle; Inger var hos tante Jette forgaars. – Du har vel seet at Fru Nathalie Møller er død, hendes Datter Ingeborg forlovet med en Løit- nant fra Bergen– Tante Jette og Karoline var svert opskjørtet, da Ludvig havde en dansk Maler i Besøg. Nu er der en saadan overvæltes Henrykkelse over alleEdvard Diriks Kritikker,– og det er jo godt for den gamle, hun har gjennemgaaet saameget ondt, – men vi kan dog ikke fri os fra den Tanke at de kan være komne frem gjennem Paavirkning fra en eller anden Kant. – ialfald for en Del.– Han skal have et elegant Atelie til 1100 Kroner blev der fortalt, der blir stærkt besøgt.– Dette er iallefald Hjælpemidler og Reklamevæ- sen. –»
Munchmuseet, MM K 5722.   Brev fra Albrecht Schmidt. Datert 23.04.1918. Se s. 2
«Hvis De selv, efter disse Oplysninger, er i Tvivl, kan De vist godt faa Billedet sendt over. Kunsthandleren vil selvfølgelig gerne vite bestemt Besked – Ser De vor fælles udmær- kede Ven Ravensberg, saa hils ham endelig fra mig.»
Munchmuseet, MM N 133.   Notat av Edvard Munch. Datert 1933–1943. Se bl. 1r
«Diriks var min fætter – LudvLudvig Ravensberg – Præsterne i Våge og Lom – min oldefar pr Præsten Munch min tipoldefar { … }Storm osså i Våge»
Munchmuseet, MM N 186.   Brevutkast fra Edvard Munch til Daniel Jacobson. Datert 1909–1911. Se s. 3
«Ravensberg er i Italien – og kommer ikke hjem for det første –»
Munchmuseet, MM N 191.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 15.3.1920. Se bl. 1r
«Jeg måtte skulde syg og nervøs udføre det svære arbeide for stak bare for 1500 kr – Dertil havde jeg forpligtet mig til at skaffe en mand fra Norge til hjælp – Jeg kunde ikke forøvrig ikke gjort det uten den hjælp – Til denne hjælp havde jeg 300 kr – Den eneste jeg kjendte i Norge der kunde det og kunde gjøre det for denne lille sum var Ludvig – Og han kom ned og hjalp mig godt – Dette skjønte jeg jo Da begynte det ene brev efter det annet fra Dig og Inger i løbet af de 3 år i Tyskland»
Munchmuseet, MM N 191.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 15.3.1920. Se bl. 1v
«»
Munchmuseet, MM N 196.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se bl. 1r
«Desværre viste fru Moe sig at være utrolig naiv og umulig tiltrods for hendes alvorsfulde Stilling – – Hun {s}taler om at Inger havde Ret til at give mig advarsler da { … }Ludvig havde Feil – Inger må være så snil at oplyse hende om Sandheden – at jeg i Årevis taalmodig hørte på hendes Advarsler – { … }og fortalte at jeg kjendte»
Munchmuseet, MM N 196.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se bl. 1v
«Ludvigs Feil – Inger vil Det var jo blot da det aldrig vilde ophøre og det var ska{ … }delig i min svære Sygdom at jeg sa kraftig imod –»
Munchmuseet, MM N 208.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se s. 4
«modarbeidet af min Familie paa Nordstrand og ærgret med det u urimeligste Nonsens som med Ludvig – til stor skade for dem selv og for mig –»
Munchmuseet, MM N 241.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 1909. Se s. 1
«– Jeg ser Norge som jeg engang i Italien så Alperne – Mørke truende Fjelde – truende koldblå Skymasser om dem – – Jeg havde helst fået Nørregaard til at føl ledsage mig – men jeg må ha en der kan bli her nogle Dage og som hjælper mig at finde Hus – Det mest kritiske er naturligvis Overgangen med Reiserne – Jeg kommer vel til at be Ravensberg at»
Munchmuseet, MM N 681.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert kvinne. Ikke datert. Se s. 1
«Jeg takker Dem for Deres venlige Brev – Det kunde vel være en Del at sige ‹ennu› om jeg end har udtalt klart og greit det vigtigste i mine to Breve til Dem – – Jeg har blandt annet udtalt { … }mig om det evindelige Ludvig-Spørsmaal der vel er blevet en fix Ide – og om annet der berøres i Deres Brev –»
Munchmuseet, MM N 828.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 19.3.1898. Se s. 2
«videre til Paris. Jeg var i Kjøbenhavn to dage og hilste på bekjendte – blandt andre Helge Rohde der { … }har ‹gjot› megen lykke med sit stykke – Maleren Rohde talte jeg også med. Han havde været sammen med Ludvig Grønvold i Italien. Han likte ham meget godt men fry{ … }gtede for at hanLudvig skulde ende med at blive sindsvag – da han havde flere { … }fixe ideer – Ludvig har nu i 2½ år arbeidet på et billede»
Munchmuseet, MM N 828.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 19.3.1898. Se s. 2
«videre til Paris. Jeg var i Kjøbenhavn to dage og hilste på bekjendte – blandt andre Helge Rohde der { … }har ‹gjot› megen lykke med sit stykke – Maleren Rohde talte jeg også med. Han havde været sammen med Ludvig Grønvold i Italien. Han likte ham meget godt men fry{ … }gtede for at hanLudvig skulde ende med at blive sindsvag – da han havde flere { … }fixe ideer – Ludvig har nu i 2½ år arbeidet på et billede»
Munchmuseet, MM N 828.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 19.3.1898. Se s. 2
«videre til Paris. Jeg var i Kjøbenhavn to dage og hilste på bekjendte – blandt andre Helge Rohde der { … }har ‹gjot› megen lykke med sit stykke – Maleren Rohde talte jeg også med. Han havde været sammen med Ludvig Grønvold i Italien. Han likte ham meget godt men fry{ … }gtede for at hanLudvig skulde ende med at blive sindsvag – da han havde flere { … }fixe ideer – Ludvig har nu i 2½ år arbeidet på et billede»
Munchmuseet, MM N 859.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 27.2.1903. Se s. 4
«Hils {Ravensber}LudvigR. Grønvold fra mig – det er en snurrig Fyr –»
Munchmuseet, MM N 904.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 8.3.1906. Se bl. 1v
«Her havde været noget for Ludvig – blandt alle de adelige han havde passet udmærket –»
Munchmuseet, MM N 921.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1907. Se s. 4
«Ludvig er jo egen – men underholdende – Han har godt Selskabstalent –»
Munchmuseet, MM N 923.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 19.4.1907. Se bl. 1r
«Jeg tog med mig Ludvig da han ønskede det så stærkt – Så meget vi kunde have at snakke om – var det alligevel ikke muligt på den korte Tid – Jeg håber nu at Du må have det rigtig bra og roligt og komme Dig godt – Nu ser det ud for at»
Munchmuseet, MM N 936.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1908. Se s. 3
«Skal Ludvig ta Examen? Det er påtide – Med Diriks går det ganske bra hørte jeg i Paris –»
Munchmuseet, MM N 1076.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 4v
«Anliggender – og hun { … }vil vel nu ialfald indse at  …  det jeg gjorde var bare godt – { … }At jeg fik Hjælp af Ludvig er hun da vist nu gla for mig –»
Munchmuseet, MM N 1076.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 5r
«(Så var det et jeg vilde si –  … p Det er oftere været gjort Feil her – og ligeledes Fru Moe i sit Brev der for hvor atter Ludvigs moralske Egenskaber beklages og bevises –)»
Munchmuseet, MM N 1076.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 5r
«– Jeg har aldrig benægtet at Ludvig har  …  Feil og mange Feil –»
Munchmuseet, MM N 1076.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 5r
«Tværtimod siden jeg for 10 År siden i den bedste Mening besøgte Jer har jeg ustanselig forklaret og beroliget Jer med at jeg kjendte Ludvigs F{ … }eil –»
Munchmuseet, MM N 1076.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 8v
«Jeg er nu osså sikker på at Inger i Virkeligheden er {k}glad over at jeg fik h …  så nyttige den så gavnlige Hjælp af Ludvig samt at jeg har faaet skaffet Laura bedre Kaar –»
Munchmuseet, MM N 1077.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 3
«Jeg forklarte utallig Gange at jeg kjendte Ludvigs Feil – så noe Sn{ … }ak var ikke nødvendi –»
Munchmuseet, MM N 1083.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 1
« Jeg må bede Dig tale med Inger – Hun sender stadi i ophidset Stemning Breve til mig i anledning LudvigJeg har intet at bebreide mig i denne Sag – Jeg har ikke ha{ … }vt nogen annen til at hjælpe mig med de Ting (og jeg har måttet have Hjælp –) Ludvig har udrettet for mig – og ingen annen havde jeg til at»
Munchmuseet, MM N 1083.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 1
« Jeg må bede Dig tale med Inger – Hun sender stadi i ophidset Stemning Breve til mig i anledning LudvigJeg har intet at bebreide mig i denne Sag – Jeg har ikke ha{ … }vt nogen annen til at hjælpe mig med de Ting (og jeg har måttet have Hjælp –) Ludvig har udrettet for mig – og ingen annen havde jeg til at»
Munchmuseet, MM N 1083.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 2
«Jeg måtte nu have { … }Hjælp og jeg var meget daarlig – og ingen annen var at skaffe { … }og Ludvig var til det den beste – og det gik godt!»
Munchmuseet, MM N 1083.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 2
«Jeg vidste ikke i 190{ … }6 da jeg gjorde den lange Tur syg, som jeg var, f{ … }ra Stockholm til { … }Kristiania b{ … }are { … }for Eders Skyld – – at I { … }hadede Ludvig – Det blev { … }en Ulykke!»
Munchmuseet, MM N 1083.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 2
«Ludvig har altid talt godt om Eder –»
Munchmuseet, MM N 1083.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 3
«Jeg har { … }sagt { … }jer så ofte at jeg kjender Ludvigs Svagheder – og at jeg aldri har tænkt at have Secretær – hvilket jeg langtfra har Raad til –»
Munchmuseet, MM N 1083.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 3
«Ludvig har naturligvis fåt lidt {g}Godtgjørelse for sit Arbeide –»
Munchmuseet, MM N 1083.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 3
«Reisen til Berlin var en kontraktendring    Forpligtelser med et Theater – og Ludvig måtte reise –»
Munchmuseet, MM N 1710.   Brevutkast fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Datert 1906. Se bl. 1r
«Jeg havde desværre for meget at bestille så jeg ikke kunde skaffe Ludvig den Fornøielse han burde havt»
Munchmuseet, MM N 1910.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 1909. Se s. 4
«{ … }Nu slut for en Stund – Ravensberg kommer vel til at ledsage mig – helt heldig er han ikke han er lidt { … }for { … }egen og  … { … }har fikse Ideer – men han har Tid og han så kjender han Professoren»
Munchmuseet, MM N 1966.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Datert 1908–1909. Se s. 3
«Jeg tror dernu bør planlægges et Opholdssted ved Søen (Vel helst i {No}Danmark) Søen og frisk Vind er udmærket for mig – Muligvis skulde måtte jeg have en Ven kanske Ravensberg foreløbig med –»
Munchmuseet, MM N 2277.   Brevutkast fra Edvard Munch til Daniel Jacobson. Datert [??].12.1909. Se bl. 1v
«Ravensberg og vi skal da hilse –»
Munchmuseet, MM N 2344.   Brevutkast fra Edvard Munch til Max Linde. Datert 1921–1922. Se s. 1
«Vielen Danke fur { … }die Katalogen – Das Buch ist sehr schön und hat mich erfreut – Ich schiecke eine Besprechung in Tidens Tegn mit – Es ist durch Ravensberg in besten Meinung so übergetrieb{ … }ene Noticen uber die grozse Succes der Munch Ausstellung in Zeitungen { … }erschienen.  … Das Ich habe deswegen die Sache ein Bischen klargelegt –»
Munchmuseet, MM N 2516.   Brevutkast fra Edvard Munch til Albrecht Schmidt. Ikke datert. Se s. 4
«Sivert og Gunnar var elskelige og gode i døden – og smagte vor ven Ravensberg fortræffeli – Jeg skal hilse så meget fra ham –»
Munchmuseet, MM N 2518.   Brevutkast fra Edvard Munch til Albrecht Schmidt. Ikke datert. Se s. 2
«Jeg har ikke seet Ravensberg på en tid –»
Munchmuseet, MM N 2837.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 4.3.1893. Se bl. 2r
«her – Max Klinger er i Rom – Jeg skal kommer snart til Leipzig. adressen blir vanskelig at få men jeg skal endnu forsøge. Hils Ludvig og sig dette. »
Munchmuseet, MM N 2859.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 21.5.1908. Se bl. 2v
«CG. LREm»
Munchmuseet, MM N 2977.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se bl. 1r
«Naar Fru Moe og Inger{ … }taler om Søsterlige Formaninger i ‹anledning› Ludvig – så ved ialfald Inger meget godt selv at dette er blot hendes egen Paastaaelighed, trodsder Inger det – Hun ved som jeg at jeg fra første Stund det er nu en trediedel Menneskealder siden forklaret Inger Gange på Gange at jeg kjendte Ludvigs Svagheder og Feil – og altså kunde»
Munchmuseet, MM N 2977.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se bl. 1r
«Naar Fru Moe og Inger{ … }taler om Søsterlige Formaninger i ‹anledning› Ludvig – så ved ialfald Inger meget godt selv at dette er blot hendes egen Paastaaelighed, trodsder Inger det – Hun ved som jeg at jeg fra første Stund det er nu en trediedel Menneskealder siden forklaret Inger Gange på Gange at jeg kjendte Ludvigs Svagheder og Feil – og altså kunde»
Munchmuseet, MM N 2981.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1909–1931. Se s. 1
«Jeg husker godt jeg var i Stockholm og skulde reise tilbage Til Tyskland forat bli der flere År – Jeg var da som Du ved temmelig daarlig og nervøs – men jeg sa til mig selv Jeg vil da aligevel se hvordan I har det siden jeg blev så længe borte og jeg reiste så den lange Vei – Jeg {var}tog {dengang}Ludvig med da { … }det var noget jeg skulde vise ham – Jeg ‹ante› jo ikke»
Munchmuseet, MM N 2981.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1909–1931. Se s. 2
«at Ludvig{ … }hvis { … }Feil og Dyde jeg så grundig kjendte fra han ‹fløi› på Gulvet hjemme skulde { … }være Eder noget ‹imod› – Ellers havde jeg naturligvis ikke tat ham med –»
Munchmuseet, MM N 2981.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1909–1931. Se s. 3
«første næsvist og så {var}havde jeg  …  aldrig faaet Tegningerne tilbage – – Dette { … }tog jeg ikke så alvorlig da jeg altid er vandt til at { … }of … s …  den { … }slags Ting hos Ludvig og det { … }gjorde { … }jo  …  osså Du forøvrig»
Munchmuseet, MM N 2981.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1909–1931. Se s. 3
«Ludvigs{ … }Unoder har jeg altid kort og godt afvist – (hvad jeg utallige »
Munchmuseet, MM N 2982.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se s. 1
«Vi diskuterer jo ikke { … }længer Ludvigs mer eller mindre ædle Egenskaber eller Lauras Sindstilstand – Det det gjælder om»
Munchmuseet, MM N 2982.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se s. 1
«Inger har intet at beklage sig over – Hun må da virkelig { … }være i Besiddelse af så megen Fornuft at indse at jeg endelig har måttet sige hende ordentlig Beskjed efter i Aarrække at have taalt Ludvigs‹vrøvl› …  – der for det første gjorde mig over alt ‹latterlig› – så var yderst farlig for en Helbredels i min alvorlige Sygdom»
Munchmuseet, MM N 2982.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se s. 4
«Jeg skulde jo ikke engang havt Lov til at sige bestemt ‹fra›Ludvig …  i sin Tid { … }enda det gjorde mig ‹latterlig›»
Munchmuseet, MM N 2984.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se bl. 1r
«– Jeg fik Hjælpen hos Ludvig Jeg kjendte jo baade hans Feil og Dyder fra han var liden – jeg havde ingen annen at tage Han { … }er en meget praktisk mand og jeg var gla jeg fik Hjælpen»
Munchmuseet, MM N 2984.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se bl. 1v
«så begynner jeg at sælge Billeder og tjene Penger – {Så}Jeg glæder mig ganske overordentlig til at nu endelig kan jeg hjælpe Eder – Hvor storartet deili det er tænker jeg – {samtidi}Men så kom alle Breve der bare handlet om Ludvig –  … »
Munchmuseet, MM N 2984.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se bl. 1v
«Jeg forklarer atter og atter jeg kjender Ludvigs Feil og haaber de skal standse – Men de fortsætter og fortsætter –»
Munchmuseet, MM N 2985.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det {er}har ikke vært i Anledning Indblanding i Eders Ting at Striden er opkommet – det er i Ting som med Ludvig hvis blot jeg har kunnet ‹høre› den beste Mening – Det er jo blot jeg der kan bed{ … }ømme om jeg tiltrods for Feil hos Ludvig kan bruge ham til Hjælp – Dertil kommer at jeg uafladeli{ … }fra første Stund gjorde Eder klar over at jeg kjendte hans Feil – At holde da på ustanselig med ‹dette› Snak efter at jeg har utalige Gange»
Munchmuseet, MM N 2985.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det {er}har ikke vært i Anledning Indblanding i Eders Ting at Striden er opkommet – det er i Ting som med Ludvig hvis blot jeg har kunnet ‹høre› den beste Mening – Det er jo blot jeg der kan bed{ … }ømme om jeg tiltrods for Feil hos Ludvig kan bruge ham til Hjælp – Dertil kommer at jeg uafladeli{ … }fra første Stund gjorde Eder klar over at jeg kjendte hans Feil – At holde da på ustanselig med ‹dette› Snak efter at jeg har utalige Gange»
Munchmuseet, MM N 3004.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Ikke datert. Se bl. 1r
«
Mange Hilsener til Dig og Ludvig»
Munchmuseet, MM N 3010.   Brevutkast fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Ikke datert. Se s. 4
«Jeg vilde gjerne vide om Ludvig har fået sine afsat Gravurene – ellers må jeg sende ham Penger tilbage – Ja det er ærg{ … }erligt – Guldet ligger i Hobe for min Fod – og jeg har ikke Kraft til at ta det op – takket være Guldhønen –»
Munchmuseet, MM N 3010.   Brevutkast fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Ikke datert. Se s. 4
«
Mange ønsker til Festdagerne – og Hilsen til Ludvig    »
Munchmuseet, MM N 3013.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Ikke datert. Se s. 1
«Denne gang var det Ravensberg der bragte mig ind i Malstrømmen – – Mærkeligt nok havde jeg ikke drukket så meget det jeg ved da det var Indtrykkene og { … }Synet af mine stadige Tankers Spøgelser der gav mig Sjokket – Imidlertid Fienderne selv kan være i Ro – det er og blir nok»
Munchmuseet, MM N 3013.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Ikke datert. Se s. 3
«
{D}Hils Ludvik»
Munchmuseet, MM N 3014.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Datert 19.3.1908. Se s. 3
«Jeg har meldt vor kjære Ludvig om mine Hændelser men hører intet fra ham – Hvordan har man nu hængt mine Billeder i Galleriet?»
Munchmuseet, MM N 3014.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Datert 19.3.1908. Se s. 4
«
Mange hilsner til Dig og Ludvig – Har Du seet noget {T}til Thiis»
Munchmuseet, MM N 3019.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Ikke datert. Se bl. 1r
« Kan De ikke fortælle mig lidt fra Krigsskuepladsen? – Jeg har skrevet til Ravensberg men jeg har intet hørt fra ham – Kan De give mig e{t}n liden Impression – fra Karl Johan – Fr. {K}Ingse naturligvis og fra de unge maleres Leben und Treiben Hvordan går det med den { … }unge og den gamle Kunst?»
Munchmuseet, MM N 3019.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Ikke datert. Se bl. 1r
«
Med Hilsen til Ravensberg og andre fra den rette Siden»
Munchmuseet, MM N 3023.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Datert 1908. Se s. 5
«Du og Ravensberg får tænke på hva bør gjøres –»
Munchmuseet, MM N 3023.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Datert 1908. Se s. 5
«(Ja Freiherr Ravensberg – kan han bruges til Telefonsla{ … }g)? Det skulde glæde mig om Resultatet nu kom –»
Munchmuseet, MM N 3024.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Datert 22.11.1908. Se s. 4
«Jeg glæder mig overordentlig at kunde gjentage de virkelig for mig enestående hyggelige Dage i Aasgårdstrand hvor jeg og Du og Ludvig …  lod solen skinne på os og Petras gudommelige Hænder fremtryllet Mad og Hygge – Vil Du apropos sige til vor ædle Ven Ludvig at han passer på de Breve jeg har skrevet til ham – «Krigssangen» Den vil Jeg har en plan om at skrive en Slags Don Quic{ … }hotte Bog – { … }mine underlige Hændelser»
Munchmuseet, MM N 3024.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Datert 22.11.1908. Se s. 4
«Jeg glæder mig overordentlig at kunde gjentage de virkelig for mig enestående hyggelige Dage i Aasgårdstrand hvor jeg og Du og Ludvig …  lod solen skinne på os og Petras gudommelige Hænder fremtryllet Mad og Hygge – Vil Du apropos sige til vor ædle Ven Ludvig at han passer på de Breve jeg har skrevet til ham – «Krigssangen» Den vil Jeg har en plan om at skrive en Slags Don Quic{ … }hotte Bog – { … }mine underlige Hændelser»
Munchmuseet, MM N 3265.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 14.7.1909. Se s. 3
«– Hils så meget den umættelige Meyer – Hans Apetit gjorde et stærkt Indtryk på Ravensberg»
Munchmuseet, MM T 207.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 48r
«Det hele er kommet af {F}\f/ølgende Ting – 1) Jeg tog Ludvig en gang 1906 med på Berg hos Eder – {1}\2/) Jeg brugte Ludvig til at sælge noen Billeder for mig –»
Munchmuseet, MM T 2705.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1935. Se bl. 189v
«(Bemærkning nu i 1943: Jeg har aldr senere ikke truffet noen der fandt at jeg skulde delta med våben slig jeg var dengang stilt. Jeg traf man{ … }\ge/ som Jens Thiis, Ravensberg og mange der ikke tog trøien enda de var yngre og delvis var uddannet soldater)»
Munchmuseet, MM T 2759.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 92v
«CG.L{ … }REm»
Munchmuseet, MM T 2848.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 6r
«3000 Kr. – ‹Fru› gjennem Ravensberg»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 3r
«

Mandag den 11te. Edvard Roll kom hid i Eftermiddag, medhavende tre Aarganger af Ilustreret Ny- hedsblad, hvilke Gravør Gar- man har været { … }snil at laa- ne os. I Aften spildte vi Gnav. Det blev arangeret med Edvard Roll, at han skulde læse Ma- thematik med mig, { … }saaledes, { … }at han kommer hid 2 Gan- { … }ger om Ugen og læser fra 12–1½ og  … ; hvorefter han { … }bliver til Middag. Rimeligvis kommer jeg ogsaa til at læse Fransk eller Latin med ham; de øvrige Fag læser jeg med Papa. Betalingen bliver vel 50 øre pr. Ti- me. Inger blev idag buden til Grønvol{d}, { … }da det er Ludvigs Fød- selsdag

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 3v
«

Mandag den 18de Idag Aften kom Tante Roll, Karoline Grønvold og Ludvig Grønvold som nu er 7 Aar. og

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 9v
«

Mandag den 8de. I Aften var Karoline Grøn- vold med Ludvig her.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 17r
«Gardemoen, af Trondhjems Halse- syge, w var død forrige Man- dag. I Aften var Tante Jette, Tante Kousine Karoline Grøn- vold og Grønvold med Ludvig og Ragnvald Munch hos os»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 22v
«og mildt Veir. Tante Roll, Tante Jette, Sofie Diriks, \og/ Grønvold med Karoline og Ludvig {var}er her { … }idag. Jeg fik af Tante Jette en Bog med Kopier efter de større { … }nordiske Malerier»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 22v
«

Lørdag den 28de. Idag var vi i Selskab hos Grønvolds. Foruden os var Tante Jette, Sofie Dir{ … }iks og Tante Roll der. Laura Larsen med Andreas og Klaus Larsen kom til Aftenen. Til Middag fik vi blandt andet Ribben steg og blev ud paa Eftermiddagen trakterede med Mjød og Bakkels. Om Aftenen hændte mig noget der kunde blive {været af stor fare}blevet farlig. Jeg skulde til et vist Sted som var uden- for paa Gangen. Ludvig sagde at jeg skulde gaa ligefrem; som jeg gjorde dette følte jeg mig pludselig fare nedover noget og

»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 714).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 22.1.1909. Se s. 6
«– Jeg har malt meget her og har gjort færdig en 20 Gravurer – Så lægger jeg da Udstillingen i Dine og Thiises Hænder – Ravens{ … }berg og Gierløff vil osså være behjælpeli»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 723).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 13.3.1909. Se s. 3
«Du skulde feste lidt – og telegraferte til Vasteson at Du skulde have 50 Kr – { … }Det skulde jo glæde mig om Du vilde feste med Ravensberg Thiis og Gjerløff – Nu ved jeg ikke om I liker hverandre – Det er nu med Nørregaard de jeg regner for mine bedste Venner – Det skulde være morsomt at tale med eder igjen – Telefoner altså hva du gjør –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 730).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 20.4.1909. Se s. 4
«– Vi har meget at tale om – {Lu}Ravensberg kommer vel til at reise ned og hente mig { … }og hjælpe mig – han kjender Doctoren og han virker solid – Helt bra til Ærendet er han ikke – jeg frygter en {h … }vis {n}Nervøsitet og Påstaal‹e›lighed – der muligvis kunde skade mig – Træffer Du ham så forklar ham dette»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 734).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 21.3.1910. Se s. 4
«Du faar la være at ta Dig nær af Ludvig Ravensbergs Egenheder – – Jeg forstår hvordan han kan ærte op Folk – Vi kan jo snakke herom når vi træffes»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 753).   Brev fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Datert 1909. Se s. 4
«– Jeg har tænkt at la Ravensberg komme ned og hjælpe mig – så er da en Periode af en ret besynderlig af mit besynderlige Liv afsluttet – Ja jeg forstår da nu tilgavns Bøigen i Per Gynt KommentarIbsen har set meget –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 754).   Brev fra Edvard Munch til Walfrid Wasteson. Datert 13.3.1909. Se s. 1
« Jeg { … }overlader H‹errene›Jappe Nilss Kommentaren, Thiis og Ravensberg at hænge mine Billeder op – da jeg selv ikke kan være tilstede – Det er osså mit Ønske at ældre Billeder udstilles hvilket jeg meddelte Dem ‹under› Underhandlingerne –»
, .    av Edvard Munch. . Se s. 1
«Interieur fra Ludvigs Værelse –»
, .    av Edvard Munch. . Se s. 1
«Må jeg få lov at anbefale Dem en slægtning af mig maleren Ludvig Grønvold – en fe nev … \ø/ af Bernt Grønvold – Han agter sammen med et par andre unge Malere at tilbringe vi … \n/teren i München og De vilde kanske være så venlig at give Dem gode råd på veien – Jeg kommer»