Munchmuseet, MM K 1517

MM K 1517, Munchmuseet. Datert 30.12.1909. Brev fra Emanuel Goldstein.